Nieuws

a

Bedrijfsarts gaat vanwege corona adviseren op afstand

Arbo | 19-03-2020 | Bedrijfsarts

Ook voor bedrijfsartsen is corona op dit moment een reëel probleem. Zij hebben daarom besloten om voorlopig zoveel mogelijk advies op afstan...

a

Juiste deskundige kiezen voor toetsen RI&E

Arbo | 20-02-2020 | Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Welke kerndeskundige er nodig is voor het toetsen van de RI&E hangt af van de belangrijkste risico’s in de organisatie. Het kan zelfs nodig...

a

Spelregels klachtenregeling bedrijfsarts in Arbobesluit

Arbo | 15-11-2019 | Bedrijfsarts

Sinds de invoering van de vernieuwde Arbowet is elke bedrijfsarts verplicht een klachtenregeling te hebben. De uitwerking van deze wetsbepal...

a

Werkgever geeft bedrijfsarts weinig tijd voor onderzoek

Arbo | 01-08-2019 | Bedrijfsarts

Vier op de vijf bedrijven heeft een contract met een arbodienstverlener of bedrijfsarts, maar driekwart hiervan is niet in orde. Slechts één...

a

Arbo in Bedrijf: computer grootste risico

Arbo | 18-07-2019 | Arbeidsomstandigheden

Tweederde van de Nederlandse bedrijven houdt zich niet aan de arboregels. Dit blijkt uit onderzoek van Inspectie SZW. Beeldschermwerk blijkt...

a

Maatregelen om arbeidsgerelateerde zorg te verbeteren

Arbo | 09-05-2019 | Duurzame inzetbaarheid

Veilige en goede arbeidsomstandigheden gaan verzuim van werknemers en een hoog personeelsverloop tegen. Dit is gunstig voor de continuïteit...

a

Arbodienst moet gecertificeerd zijn

Arbo | 07-05-2019 | Arbodienst

Een werkgever moet een goed arbo- en verzuimbeleid voeren. Hij moet zich hierbij laten ondersteunen door een arbodienst. Deze arbodienst moe...

a

Werken met een chronische ziekte

Arbo | 30-04-2019 | Personeelssubsidies

Arboprofessionals en werknemers hebben beide behoefte aan een centraal online informatiepunt met specifieke informatie per ziekte. Het infor...

a

SER wijst op arbeidsrisico’s laaggeletterdheid

Arbo | 18-04-2019 | Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

De Sociaal-Economische Raad (SER) roept overheid maar ook werkgevers op om zich meer in te spannen bij de aanpak van laaggeletterdheid. Laag...

a

Nieuwe RI&E-tool moet regeldruk mkb verminderen

Arbo | 11-04-2019 | Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

De huidige tools om een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) op te stellen vergen nog te veel tijd van het mkb. Daarom moet er een nie...