Nieuws

a

Werkgever geeft bedrijfsarts weinig tijd voor onderzoek

Arbo | 01-08-2019 | Bedrijfsarts

Vier op de vijf bedrijven heeft een contract met een arbodienstverlener of bedrijfsarts, maar driekwart hiervan is niet in orde. Slechts één...

a

Arbo in Bedrijf: computer grootste risico

Arbo | 18-07-2019 | Arbeidsomstandigheden

Tweederde van de Nederlandse bedrijven houdt zich niet aan de arboregels. Dit blijkt uit onderzoek van Inspectie SZW. Beeldschermwerk blijkt...

or

OR moet aan de slag met signalen werkdruk

OR | 20-05-2019 | Werkdruk

De ondernemingsraad (OR) heeft een taak in het tegengaan van werkstress. Als de OR signalen opvangt over werkdruk bij de achterban, moet de...

a

Maatregelen om arbeidsgerelateerde zorg te verbeteren

Arbo | 09-05-2019 | Duurzame inzetbaarheid

Veilige en goede arbeidsomstandigheden gaan verzuim van werknemers en een hoog personeelsverloop tegen. Dit is gunstig voor de continuïteit...

a

Arbodienst moet gecertificeerd zijn

Arbo | 07-05-2019 | Arbodienst

Een werkgever moet een goed arbo- en verzuimbeleid voeren. Hij moet zich hierbij laten ondersteunen door een arbodienst. Deze arbodienst moe...

a

Werken met een chronische ziekte

Arbo | 30-04-2019 | Personeelssubsidies

Arboprofessionals en werknemers hebben beide behoefte aan een centraal online informatiepunt met specifieke informatie per ziekte. Het infor...

a

SER wijst op arbeidsrisico’s laaggeletterdheid

Arbo | 18-04-2019 | Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

De Sociaal-Economische Raad (SER) roept overheid maar ook werkgevers op om zich meer in te spannen bij de aanpak van laaggeletterdheid. Laag...

a

Nieuwe RI&E-tool moet regeldruk mkb verminderen

Arbo | 11-04-2019 | Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

De huidige tools om een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) op te stellen vergen nog te veel tijd van het mkb. Daarom moet er een nie...

a

Let op de regels bij het inrichten van een kantoorpand

Arbo | 05-04-2019 | Werkplek

Een kantoorpand inrichten kan niet uit de losse pols. Uw organisatie moet namelijk rekening houden met de wet- en regelgeving op dit gebied....

or

OR drukt stempel op beleid ziekteverzuim

OR | 01-04-2019 | Re-integratie

De ondernemingsraad (OR) heeft een belangrijke stem in het organisatiebeleid voor ziekteverzuim en preventie. Zo kan de OR kan bij dit belei...