Nieuws

a

Vragen over: het recht op een second opinion van de bedrijfsarts

Arbo | 30-10-2018 | Bedrijfsarts

Sinds de wijziging van de Arbowet op 1 juli 2017 hebben werknemers het recht een second opinion aan te vragen bij een tweede bedrijfsarts. D...

a

Werkgevers hebben meer kennis nodig over wijzigingen Arbowet

Arbo | 17-10-2018 | Arbowet

Uit onderzoek in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) bleek dat werkgevers nog onvoldoende bekend zijn met...

or

Duurzame inzetbaarheid ook een onderwerp voor de OR

OR | 08-10-2018 | Duurzame inzetbaarheid

In veel cao’s is aandacht voor duurzame inzetbaarheid. Zo zijn er in 2017 afspraken gemaakt over bijvoorbeeld scholing en gezondheid. Toch h...

a

Straling op werkplekken in Nederland van laag niveau

Arbo | 05-10-2018 | Gevaarlijke stoffen

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft de radonconcentratie gemeten op werkplekken en in openbare gebouwen in Nederl...

a

Preventiemedewerker steeds meer adviserende rol bij arbobeleid

Arbo | 28-09-2018 | Preventiemedewerker

Sinds de laatste wijziging van de Arbowet hebben preventiemedewerkers nadrukkelijk een rol gekregen als adviseur van werkgever en arbodienst...

a

SZW-onderzoek naar invoering wijzigingen Arbowet

Arbo | 25-09-2018 | Arbowet

Het ministerie van SZW heeft onderzoek gedaan onder het mkb en grootbedrijf naar de bekendheid van de wijziging van de Arbowet per 1 juli 20...

a

Ministerie SZW organiseert bijeenkomsten arboprofessionals

Arbo | 20-09-2018 | Arbeidsomstandigheden

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) organiseert een aantal bijeenkomsten over arbeidsomstandigheden. Deze bijeenkomste...

a

Checklist basiscontract arbodienstverlener aangepast aan AVG

Arbo | 11-09-2018 | Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Door de komst van de nieuwe privacywetgeving, de AVG, moeten organisaties mogelijk extra maatregelen nemen om persoonsgegevens te beschermen...

a

Update Snelstartgids voor Preventiemedewerkers beschikbaar

Arbo | 06-09-2018 | Preventiemedewerker

Preventiemedewerkers moeten het vak vaak in de praktijk leren. Dat kan nog wel eens lastig zijn. In de geüpdatete Snelstartgids van TNO staa...

a

Verzuimgegevens verwerken volgens de AVG

Arbo | 31-07-2018 | Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt strenge eisen aan de verwerking van gegevens van zieke werknemers. Werkgevers die de...