Nieuws

a

Algoritme als 'manager' risico voor gezondheid werknemer

Arbo | 30-04-2024 | Werkdruk

Het aantal platformwerkers, mensen die via internet worden aangestuurd, is in drie jaar tijd verdubbeld. Dat is zorgelijk, want dit werk hee...

a

Herziene richtlijn voor verstoorde werk-privébalans

Arbo | 01-02-2024 | Balans werk-privé

Er is een herziene versie van de Preventieve Richtlijn Werk-privébalans verschenen. Die moet arboprofessionals helpen tijdig te signaleren w...

hr

UWV betaalt verlofuitkering aan nieuwe werkgever

HR | 16-01-2024 | Ouderschapsverlof

Heeft een werknemer recht op een uitkering bij ouderschapsverlof en vertrekt hij naar een andere werkgever, dan mag hij de resterende verlof...

hr

SER wil voor organisaties een Wet maatschappelijk verlof

HR | 12-01-2024 | Verlofregelingen

Het huidige verlofstelsel is te onoverzichtelijk en complex en daardoor minder effectief. Dat stelt de Sociaal-Economische Raad (SER). De SE...

a

Jonge werkende mantelzorgers mentaal zwaar belast

Arbo | 19-12-2023 | Psychosociale arbeidsbelasting (PSA)

Een kwart van de jongeren in Nederland geeft mantelzorg aan een familielid of naaste. Een deel daarvan moet dit combineren met een betaalde...

a

Mantelzorgers in het zonnetje tijdens Dag van de Mantelzorg

Arbo | 08-11-2023 | Balans werk-privé

De jaarlijkse Dag van de Mantelzorg is een mooie aanleiding voor werkgevers om mantelzorgende werknemers eens in het zonnetje te zetten en a...

hr

Personeelstekort in kinderopvang aangepakt

HR | 19-09-2023 | Balans werk-privé

Dat de hervorming van het kinderopvangstelsel uitgesteld is, betekent niet dat het demissionaire kabinet de huidige problemen in de kinderop...

a

Meer cao’s bevatten afspraken over mantelzorg

Arbo | 25-08-2023 | Balans werk-privé

In cao’s wordt steeds meer aandacht besteed aan mantelzorg. Daarbij zijn de afspraken vaak niet meer volledig vastgelegd, maar is er ruimte...

or

OR kan pleiten voor evaluatie hybride werken

OR | 31-07-2023 | OR en personeelsbeleid

De coronapandemie heeft tot blijvende veranderingen geleid op de werkvloer. Zo is hybride werken inmiddels niet meer weg te denken uit het b...

hr

Nieuwe arbeidsvoorwaarde: eicellen invriezen

HR | 25-07-2023 | Arbeidsvoorwaarden

Vanuit de Verenigde Staten is een nieuwe arbeidsvoorwaardelijke ‘trend’ aan komen vliegen: het vergoeden van het invriezen van eicellen van...