Nieuws

hr

Vergoeding kinderopvang in 2025 naar 96%

HR | 20-09-2022 | Balans werk-privé

Om kinderopvang betaalbaarder en eenvoudiger te maken, wordt het kinderopvangstelsel fundamenteel herzien. Op Prinsjesdag kondigde het kabin...

a

Overbelasting van werkende mantelzorger voorkomen

Arbo | 26-08-2022 | Balans werk-privé

Nederland telt maar liefst zo’n vier miljoen mantelzorgers. Daarvan werkt ruim een derde meer dan 36 uur per week en zorgt daarnaast meer da...

hr

Betaald ouderschapsverlof aanvragen bij UWV

HR | 10-05-2022 | Ouderschapsverlof

Vanaf 2 augustus 2022 krijgen werknemers de mogelijkheid om tijdens 9 van de 26 weken ouderschapsverlof een uitkering te ontvangen. Hiervoor...

hr

Uitkering ouderschapsverlof van 50% naar 70% dagloon

HR | 08-03-2022 | Ouderschapsverlof

Nog vóór de inwerkingtreding van het betaald ouderschapsverlof verhoogt het kabinet het uitkeringspercentage van 50% naar 70% van het dagloo...

a

Re-integratie na COVID-19 richten op herstel energiebalans

Arbo | 04-01-2022 | Corona-advies

Hoewel er nog veel onbekend is over het beloop van COVID-19, is wel duidelijk dat de gezondheidsklachten langdurig kunnen zijn. Het advies i...

hr

Uitkering bij ouderschapsverlof omhoog naar 70%

HR | 15-12-2021 | Ouderschapsverlof

Het nieuwe kabinet maakt werk van gendergelijkheid op de arbeidsmarkt. De verschillen tussen mannen en vrouwen moeten onder meer verkleind w...

hr

Eerste Kamer stemt voor betaald ouderschapsverlof

HR | 12-10-2021 | Ouderschapsverlof

Het voorstel voor de Wet betaald ouderschapsverlof is aangenomen door de Eerste Kamer. Dit moet werknemers vanaf 2 augustus 2022 gedurende n...

hr

Minder burn-outs door kortere werkweek van 30 uur?

HR | 09-09-2021 | Arbeidsvoorwaarden

Vakbond CNV wil dat werkgevers zo snel mogelijk een 30-urige werkweek voor hun werknemers invoeren. Een verkorting van de werkweek moet psyc...

o

Thuiswerken niet voor elke werknemer een succes

Officemanagement | 23-07-2021 | Thuiswerken

Na de coronacrisis zouden veel werknemers enkele dagen per week willen blijven thuiswerken. Maar zeker niet alle werknemers zitten hierop te...

hr

Thuiswerkadvies door corona terug van kort weggeweest

HR | 15-07-2021 | Corona-advies

Ongeveer tweeënhalve week na het vervallen van het advies ‘thuiswerken als dat kan’, wordt thuiswerken weer de norm. Dat kondigde demissiona...