Nieuws

a

Werkgever vaker naar bedrijfsarts voor preventieve zorg

Arbo | 24-11-2022 | Bedrijfsarts

De Arbowet schrijft voor dat werkgevers voor de verzuimbegeleiding een bedrijfsarts inschakelen. Maar de bedrijfsarts kan veel meer betekene...

a

Duidelijke verschillen tussen bedrijfsarts en arboarts

Arbo | 18-11-2022 | Bedrijfsarts

Het gaat in de praktijk regelmatig mis: werkgevers denken dat zij samenwerken met een bedrijfsarts, maar de arbodienst of het verzuimbedrijf...

hr

Wanneer is er precies sprake van werkweigering?

HR | 14-10-2022 | Ontslag op staande voet

Een werkgever mag zijn werknemers opdracht geven om werkzaamheden te doen die buiten hun normale takenpakket vallen. Als een werknemer het n...

a

Medische aanstellingskeuring alleen in uitzonderingsgevallen

Arbo | 07-10-2022 | Privacy op het werk

Lang niet alle werknemers en werkgevers zijn op de hoogte van de regels voor aanstellingskeuringen bij een sollicitatie. Er wordt vaak gedac...

a

Arbeidsconflictverlof om verzuim door ruzie te voorkomen

Arbo | 22-09-2022 | Conflicthantering

Een kwart van de werknemers heeft wel eens een conflict op het werk. Dat heeft negatieve gevolgen voor de productiviteit en de werksfeer. So...

a

Arbobeleid toespitsen op vrouwen betaalt zich uit

Arbo | 16-09-2022 | Preventie

Zowel sekseverschillen als genderverschillen kunnen invloed hebben op de risico’s die mannen en vrouwen lopen bij hun werk en op de werkvloe...

a

Re-integratie werknemer hersenletsel

Arbo | 02-09-2022 | Re-integratie

Werknemers die langdurig ziek zijn geweest als gevolg van hersenletsel, hebben vaak een moeizaam re-integratietraject. De gevolgen van het l...

a

Diversiteit klachten long covid bemoeilijkt behandeling

Arbo | 25-08-2022 | Beroepsziekte

Hoewel langzaamaan meer bekend wordt over de gevolgen van long covid, is er nog steeds geen adequate behandeling en houden patiënten lang la...

hr

Personeelstekort remt overheid en (dus) bedrijfsleven af

HR | 23-08-2022 | Werving en selectie

De spanning op de arbeidsmarkt is in het tweede kwartaal van 2022 nog verder toegenomen. Ook overheidsinstanties hebben last van de arbeidsm...

a

Maatregelen voor bevorderen gezonde leefstijl

Arbo | 19-08-2022 | Preventie

Een gezonde leefstijl kan bijdragen aan meer vitaliteit bij werknemers. Dat zorgt er ook voor dat hun duurzame inzetbaarheid verbetert. Hoew...