Nieuws

a

Bedrijfsarts gaat werkgever helpen met rookvrije organisatie

Arbo | 20-12-2019 | Bedrijfsarts

In 2040 moet Nederland rookvrij zijn. Dat hebben de ondertekenaars van het Nationaal Preventieakkoord afgesproken. Bedrijfsartsen willen bij...

a

Spelregels klachtenregeling bedrijfsarts in Arbobesluit

Arbo | 15-11-2019 | Bedrijfsarts

Sinds de invoering van de vernieuwde Arbowet is elke bedrijfsarts verplicht een klachtenregeling te hebben. De uitwerking van deze wetsbepal...

a

Onduidelijke rol casemanager risico voor privacy

Arbo | 29-10-2019 | Bedrijfsarts

Bedrijfsartsen en casemanagers wisselen regelmatig privacygevoelige informatie uit over zieke werknemers. Als de rol van de casemanager hier...

a

Werkgever geeft bedrijfsarts weinig tijd voor onderzoek

Arbo | 01-08-2019 | Bedrijfsarts

Vier op de vijf bedrijven heeft een contract met een arbodienstverlener of bedrijfsarts, maar driekwart hiervan is niet in orde. Slechts één...

a

Werkgever moet bedrijfsarts toegang geven tot de werkplek

Arbo | 13-11-2018 | Bedrijfsarts

Een bedrijfsarts heeft kennis over beroepsziekten. Ook kan hij een patroon waarnemen in gezondheidsklachten van werknemers die hem bezoeken....

a

Vragen over: het recht op een second opinion van de bedrijfsarts

Arbo | 30-10-2018 | Bedrijfsarts

Sinds de wijziging van de Arbowet op 1 juli 2017 hebben werknemers het recht een second opinion aan te vragen bij een tweede bedrijfsarts. D...

or

Instemmingsrecht OR op keuze bedrijfsarts second opinion

OR | 06-06-2018 | Bedrijfsarts

Sinds de wijziging Arbowet op 1 juli 2017 hebben werknemers recht op second opinion bij een bedrijfsarts. In het arbocontract moet staan waa...

a

Het verschil: de maatwerkregeling en de vangnetregeling

Arbo | 25-05-2018 | Bedrijfsarts

De maatwerk- en vangnetregeling hebben één grote gemene deler: het is een manier voor de werkgever om deskundige ondersteuning bij de uitvoe...

a

Tekort bedrijfsartsen oplossen door delegeren van taken

Arbo | 30-03-2018 | Bedrijfsarts

Door de gewijzigde Arbowet en het economisch herstel wordt een toename van het tekort aan bedrijfsartsen verwacht. Die zouden daarom in de t...

a

Het verschil: bedrijfsarts en arboarts

Arbo | 16-03-2018 | Bedrijfsarts

Het gaat in de praktijk regelmatig mis: werkgevers denken dat zij samenwerken met een bedrijfsarts, maar de arbodienst of het verzuimbedrijf...