Nieuws

or

Instemmingsrecht OR: arbobeleid

OR | 21-06-2024 | Instemmingsrecht

Regelingen op het gebied van arbobeleid, verzuimbeleid en re-integratiebeleid vallen onder het instemmingsrecht van de ondernemingsraad (OR)...

a

Bedrijfsartsen introduceren nieuwe aanpak

Arbo | 06-06-2024 | Bedrijfsarts

Bedrijfsartsen komen niet meer toe aan collectieve preventietaken zoals die in de wet omschreven zijn. Door meer werkenden en meer verzuim g...

a

Regeling tegemoetkoming beroepsziekten nog geen succes

Arbo | 07-05-2024 | Beroepsziekte

De regeling Tegemoetkoming Stoffengerelateerde Beroepsziekten (TSB) die vorig jaar is ingegaan, heeft niet het verwachte resultaat. Er zijn...

a

Samenwerken in een Sociaal Medisch Team

Arbo | 01-05-2024 | Re-integratie

De arboprofessional in een wat grotere organisatie werkt regelmatig samen met andere deskundigen. Zo zijn bij het verzuim- en re-integratieb...

a

Werknemer bespreekt fysieke klachten vaak niet op het werk

Arbo | 25-04-2024 | Fysieke arbeidsbelasting

Werknemers met klachten aan het bewegingsapparaat brengen dat niet altijd in verband met het werk of de werkplek en bespreken hun klachten o...

a

Veranderingen in Arbowet door Verzamelwet SZW 2025

Arbo | 10-04-2024 | Arbowet

Op dit moment ligt de Verzamelwet SZW 2025 ter internetconsultatie. Dit is een verzameling van kleine wetstechnische en redactionele aanpass...

m

Naar de rechter door conflict rond thuiswerken

Management | 29-02-2024 | Thuiswerken en hybride werken

Dat er vooralsnog geen wettelijk recht op thuiswerken komt, betekent niet dat werkgevers een verzoek tot thuiswerken van een werknemer zonde...

a

Boost voor preventie met Preventief Medisch Onderzoek

Arbo | 22-02-2024 | Preventie

Werkgevers die het Preventief Medisch Onderzoek willen inzetten voor preventie moeten ervoor zorgen dat werknemers enthousiast worden om era...

a

Herziene richtlijn voor verstoorde werk-privébalans

Arbo | 01-02-2024 | Balans werk-privé

Er is een herziene versie van de Preventieve Richtlijn Werk-privébalans verschenen. Die moet arboprofessionals helpen tijdig te signaleren w...

a

Werkgevers aan de slag met Nationaal Preventieakkoord

Arbo | 23-01-2024 | Preventie

De doelen uit het Nationaal Preventieakkoord voor de aanpak van roken, alcohol en obesitas worden keer op keer niet gehaald. Uit doorrekenin...