Nieuws

or

Instemmingsrecht OR: arbobeleid

OR | 24-06-2022 | Instemmingsrecht

Arbobeleid, verzuimbeleid en re-integratiebeleid vallen onder het instemmingsrecht van de ondernemingsraad (OR). De wetgever wil namelijk da...

a

Arbo-adviseur moet rapporteren over arbozaken

Arbo | 28-01-2022 | Arbowet

Ook de arbo-adviseur zal regelmatig moeten rapporteren. Een heldere rapportage helpt bij het nemen van beslissingen over de arbozorg in de o...

a

Werkgevers wijzen op subsidies voor arbovoorzieningen

Arbo | 19-11-2021 | Personeelssubsidies

Investeren in gezonde en veilige arbeidsomstandigheden kost geld. Organisaties kunnen gelukkig voor veel arbovoorzieningen subsidies aanvrag...

a

Werkgever verantwoordelijk voor gebrek aan veiligheid

Arbo | 24-09-2021 | Bedrijfshulpverlening (bhv)

De Arbowet laat er geen misverstand over bestaan: de werkgever is verantwoordelijk voor de gezondheid en veiligheid van de werknemers in de...

a

Brandstichting en kortsluiting vaak oorzaak bedrijfsbrand

Arbo | 19-08-2021 | Bedrijfshulpverlening (bhv)

Het Verbond van Verzekeraars publiceerde een overzicht van bedrijfsbranden in 2020. Voor de bhv van een organisatie is het belangrijk te ant...

a

Bij brand allereerst alarm slaan

Arbo | 13-08-2021 | Bedrijfshulpverlening (bhv)

Een van de basistaken van de bedrijfshulpverlener bij brand is het alarmeren van hulpdiensten. Pas daarna mag de bedrijfshulpverlening (bhv)...

a

Aanpassingen aan bhv bij terugkeer naar kantoor na corona

Arbo | 24-06-2021 | Bedrijfshulpverlening (bhv)

Als werknemers weer terugkeren naar het werk, moet de bhv georganiseerd worden volgens het ‘nieuwe normaal’. Meestal zijn daarvoor wel een a...

a

FNV wil verplichte aanschaf van AED vanaf 50 werknemers

Arbo | 15-06-2021 | Bedrijfshulpverlening (bhv)

Vakbond FNV heeft er in Nieuwsuur voor gepleit om een AED verplicht te stellen voor bedrijven vanaf 50 werknemers. Dit staat nu nog niet spe...

a

Verlenen van eerste hulp soms geen sinecure

Arbo | 11-06-2021 | Bedrijfshulpverlening (bhv)

Een van de taken van de bhv is het verlenen van eerste hulp. Dat kan zowel fysiek als emotioneel behoorlijk zwaar zijn. Bijvoorbeeld als de...

a

Oefenen ontruiming wettelijk verplicht

Arbo | 05-03-2021 | Bedrijfshulpverlening (bhv)

Een ontruimingsplan kan er op papier prachtig uitzien, wat telt is, dat het in de praktijk werkt. Om daarachter te komen, moet een ontruimin...