Nieuws

a

Dag van de bhv in teken van vertrouwen op bhv’er

Arbo | 31-10-2019 | Bedrijfshulpverlening (bhv)

Elke week worden 300 mensen getroffen door een hartstilstand. De eerste minuten zijn cruciaal voor de overlevingskansen. Bedrijfshulpverlene...

a

Tips voor het bepalen van het aantal bhv'ers

Arbo | 27-09-2019 | Bedrijfshulpverlening (bhv)

Volgens de Arbowet moet er in een organisatie ten minste één bhv'er zijn. Vaak is dit te weinig. Ook tijdens vakanties en ziekte moet er imm...

a

Opleiding en diploma voor bhv niet verplicht

Arbo | 13-09-2019 | Bedrijfshulpverlening (bhv)

In de Arbowet staat niet welke opleiding de bedrijfshulpverleners in een organisatie moeten hebben. Er staat wel in dat zij voldoende opgele...

a

Risico repeterende bewegingen vaak over het hoofd gezien

Arbo | 25-07-2019 | Arbowet

Veilig en gezond werken is voor veel organisaties een zaak van lange adem. Uit het onlangs verschenen rapport Arbo in Bedrijf wordt duidelij...

a

Preventiemedewerker controleert of hittemaatregelen voldoen

Arbo | 23-07-2019 | Arbeidsomstandigheden

Het kwik loopt deze week op tot ver boven de 30 graden. De preventiemedewerker doet er bij een hittegolf goed aan om een extra rondje te mak...

a

Zijn er genoeg BHV’ers aanwezig in de zomer?

Arbo | 04-07-2019 | Bedrijfshulpverlening (bhv)

Het is weer (bijna) vakantietijd! Dat betekent dat veel werknemers op vakantie gaan. Ook de bedrijfshulpverleners (BHV’ers) van een organisa...

a

De Arbowet stelt de EHBO-doos verplicht op de werkplek

Arbo | 12-04-2019 | Arbowet

Zelfs op de meest veilige werkplekken kunnen werknemers vervelende of zelfs gevaarlijke wonden oplopen. Daarom moet uw organisatie minimaal...

a

Denk ook aan bedrijfshulpverlening bij bedrijfsuitjes

Arbo | 18-03-2019 | Bedrijfshulpverlening (bhv)

Elke organisatie moet beschikken over een actuele en volledige risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) waarin de risico’s staan die werkn...

a

Regelmatige controle van de AED is van levensbelang

Arbo | 08-02-2019 | Bedrijfshulpverlening (bhv)

Het aantal hartdefibrillatoren binnen en ook buiten organisaties (in kantines, supermarkten en op stations) neemt toe. Maar alleen met de aa...

a

Samenwerking OR en bhv werpt vruchten af voor arbobeleid

Arbo | 03-12-2018 | Bedrijfshulpverlening (bhv)

Bedrijfshulpverlening vormt een cruciaal onderdeel van het arbobeleid. Arbeidsomstandigheden zijn een belangrijk onderwerp voor elke OR en d...