Nieuws

a

Aanstellen van bhv’er verplicht voor werkgever

Arbo | 01-06-2018 | Bedrijfshulpverlening (BHV)

Een werkgever is volgens artikel 15 van de Arbowet verplicht om minimaal één bhv’er in te stellen. De bhv’er helpt de werkgever bij het verl...

a

Online enquête SER over arbeidsomstandigheden

Arbo | 18-05-2018 | Preventiemedewerker

De Sociaal-Economische Raad gaat een platform oprichten om sociale partners te informeren over gezonde en veilige arbeidsomstandigheden. Om...

a

Is werkgever aansprakelijk voor ongeval bij BHV-cursus?

Arbo | 01-06-2017 | Arbeidsomstandigheden

Een werkgever moet zorgen voor veilige arbeidsomstandigheden, ook als een werknemer buiten de vaste werkplaats actief is. Het voldoen aan de...

a

Eerste hulp verlenen bij een aanslag

Arbo | 28-03-2017 | Bedrijfshulpverlening (BHV)

Het Rode Kruis trok onlangs aan de bel: de meerderheid van de Nederlanders durft geen eerste hulp te verlenen bij een aanslag. Daarom public...

a

Protocol: reanimeren in zes stappen

Arbo | 22-11-2016 | Bedrijfshulpverlening (BHV)

Echt voorbereid zijn op een reanimatie is lastig. Des te belangrijker om te weten hoe u moet handelen als iemand in uw omgeving bewusteloos...

o

Landelijke sirene(test) in 2020 uitgeloeid

Officemanagement | 03-11-2016 | Bedrijfshulpverlening (BHV)

De landelijke sirenes gaan in 2020 verdwijnen. De maandelijkse test van het alarmsysteem verdwijnt over vier jaar dus ook. Er komen andere m...

a

Aandacht voor eerste hulp op Dag van de BHV

Arbo | 29-09-2016 | Bedrijfshulpverlening (BHV)

Bij calamiteiten als brandjes of een ongeval komen ze als eerste in actie: de bedrijfshulpverleners. Ze worden jaarlijks in het zonnetje gez...

or

Instemmingsrecht OR: arbobeleid

OR | 09-09-2016 | Arbowet

Arbobeleid, verzuimbeleid en re-integratiebeleid vallen onder het instemmingsrecht van de ondernemingsraad (OR). De wetgever wil namelijk da...

a

Veilige machines dankzij NEN-normen en RI&E

Arbo | 11-08-2016 | Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Werknemers die grote machines bedienen, moeten hun werk veilig kunnen doen. In een RI&E kan een werkgever laten zien dat hij maatregelen hee...

a

Nakomen arboplichten leidt tot minder risico’s

Arbo | 31-05-2016 | Arbowet

Organisaties die voldoen aan de plichten uit de Arbowet, vergroten hiermee de kans dat zij hun arbeidsrisico’s kunnen beheersen. Dit conclud...