Nieuws

a

Welke beroepsziekten kwamen het meest voor in 2018?

Arbo | 20-09-2019 | Beroepsziekte

Vorig jaar zijn er 3.854 meldingen van beroepsziekten geregistreerd. Dat heeft het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) onlangs lat...

a

Schadeafhandeling beroepsziekte wordt makkelijker

Arbo | 07-03-2019 | Beroepsziekte

Staatssecretaris Van Ark van SZW stelt een commissie in om schadeafhandeling bij beroepsziekten, zoals veroorzaakt door Chroom-6, gemakkelij...

a

Strijd tegen beroepsziekten thema Week van de RI&E

Arbo | 21-02-2019 | Beroepsziekte

Van 17 tot en met 21 juni organiseert Steunpunt RI&E voor de vijfde keer de Week van de RI&E. Dit keer staat de strijd tegen beroepsziekten...

a

Preventie van beroepslongziekten door stoffen onvoldoende

Arbo | 27-09-2018 | Beroepsziekte

Werkgevers nemen onvoldoende maatregelen om werknemers te beschermen tegen blootstelling aan ziekmakende stoffen. Niet alleen gevaarlijke st...

a

Programma Preventie Beroepsziekten in SZW-begroting Prinsjesdag

Arbo | 21-09-2018 | Beroepsziekte

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid breidt het in 2018 gestarte programma Preventie beroepsziekten uit, blijkt uit de begrot...

a

Nieuwe registratierichtlijn voor COPD als beroepsziekte

Arbo | 19-07-2018 | Beroepsziekte

Het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) heeft een nieuwe registratierichtlijn uitgebracht voor COPD als beroepsziekte. Roken is de...

a

Defensie aansprakelijk voor schade door blootstelling chroom-6

Arbo | 05-06-2018 | Beroepsziekte

Onderzoek van het RIVM heeft uitgewezen dat Defensie aansprakelijk is voor de gezondheidsschade die werknemers opliepen door blootstelling a...

a

Meer preventie van gehoorbeschadiging door werk

Arbo | 09-02-2018 | Beroepsziekte

Te veel geluid op de werkplek kan gehoorschade veroorzaken. In het ergste geval kan het leiden tot onherstelbare lawaaislechthorendheid. De...

a

Online gids voor risico’s van werken met allergenen

Arbo | 23-01-2018 | Beroepsziekte

Het Nederlands Kenniscentrum Arbeid en Longaandoeningen heeft een online versie van de Leidraad Allergenen gepupliceerd. Er is een versie vo...

or

De rol van de OR bij een vermeende beroepsziekte

OR | 13-11-2017 | Beroepsziekte

De ondernemingsraad grijpt niet in bij individuele gevallen, maar er is wel een taak weggelegd voor de raad op het moment dat meerdere werkn...