Nieuws

a

RIVM waarschuwt voor risico infectie mazelenvirus

Arbo | 09-07-2024 | Beroepsziekte

Het RIVM en het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten waarschuwen onbeschermde mensen voor een verhoogd risico op besmetting met het mazele...

a

Europees actieplan ter preventie van kanker door werk

Arbo | 04-07-2024 | Beroepsziekte

Jaarlijks sterven er in de Europese Unie meer dan 100.000 mensen aan werkgerelateerde kanker. Reden om het EU-actieplan Roadmap on Carcinoge...

a

Wijzigingen regels gevaarlijke stoffen in Arbobesluit

Arbo | 30-05-2024 | Gevaarlijke stoffen

De regels in het Arbobesluit over bescherming van werknemers tegen blootstelling aan gevaarlijke stoffen zijn op een aantal punten gewijzigd...

a

Maatregelen voor de preventie van beroepsastma

Arbo | 08-05-2024 | Beroepsziekte

Ruim een half miljoen mensen in Nederland heeft astma en 70% van hen heeft een baan. Mensen met astma hebben daar ook op hun werk last van....

a

Regeling tegemoetkoming beroepsziekten nog geen succes

Arbo | 07-05-2024 | Beroepsziekte

De regeling Tegemoetkoming Stoffengerelateerde Beroepsziekten (TSB) die vorig jaar is ingegaan, heeft niet het verwachte resultaat. Er zijn...

a

Meer werknemers last van fysieke klachten

Arbo | 11-04-2024 | Fysieke arbeidsbelasting

In 2022 is een toename te zien van het aandeel werknemers dat last heeft van klachten aan het bewegingsapparaat. Dat lijkt niet te komen doo...

a

Werknemer moet beschermd worden tegen fijnstof

Arbo | 17-01-2024 | Arbeidsomstandigheden

Fijnstof is nauwelijks zichtbaar, maar kan wel gevolgen hebben voor de gezondheid van degene die ermee in aanraking komt. Werknemers in de b...

a

Melden en diagnosticeren beroepsziekten in de knel

Arbo | 11-01-2024 | Beroepsziekte

Bedrijfsartsen zijn verplicht om beroepsziekten te melden bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten. Het aantal meldingen neemt echter...

a

Rol bedrijfsartsen in verbetering van het arbozorgstelsel

Arbo | 09-01-2024 | Bedrijfsarts

Uit de Arbovisie 2040 blijkt dat het stelsel van de bedrijfsgeneeskundige zorg op de schop moet. De arbeidsomstandigheden zijn de afgelopen...

a

Strengere regels in Arbobesluit voor reprotoxische stoffen

Arbo | 07-12-2023 | Gevaarlijke stoffen

Er komt een aanpassing van het Arbobesluit waardoor voor reprotoxische stoffen dezelfde strenge regels gaan gelden als voor stoffen die kank...