Nieuws

a

In 2023 tegemoetkoming voor slachtoffers beroepsziekten

Arbo | 30-06-2022 | Beroepsziekte

Slachtoffers van een beroepsziekte door blootstelling aan gevaarlijke stoffen op het werk krijgen met ingang van volgend jaar een eenmalige...

a

Het verschil: PAGO en PMO

Arbo | 23-06-2022 | Preventie

Werkgevers verwarren het in de Arbowet verplichte periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) nogal eens met het preventief medisch...

hr

Wijzigingen in regels voor personeel per 1 juli 2022

HR | 07-06-2022 | Minimumloon

Werkgevers krijgen per 1 juli 2022 weer met een aantal veranderingen van de wet- en regelgeving te maken. Grotere wetswijzigingen met gevolg...

a

Basiscontract voor wettelijke minimale eisen aan arbozorg

Arbo | 13-05-2022 | Arbodienst

Werkgevers zijn sinds een paar jaar wettelijk verplicht voor de arbozorg een basiscontract af te sluiten met hun arbodienstverlener. Dit moe...

a

Ondersteuning bij maken RI&E vooral gericht op kleinere werkgevers

Arbo | 03-05-2022 | Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Het Meerjarenplan RI&E van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid moet de bekendheid van de verplichting om een risico-inventar...

a

10 jaar Tekenradar: in het groen altijd risico tekenbeet

Arbo | 26-04-2022 | Beroepsziekte

Het RIVM en Wageningen University publiceerden de resultaten van 10 jaar Tekenradar.nl. De score is: ruim 80.000 meldingen van tekenbeten, c...

a

Werknemers met buitenwerk meer risico op huidkanker

Arbo | 19-04-2022 | Beroepsziekte

Werknemers die buiten werken, lopen risico op gezondheidsschade door blootstelling aan UV-straling. Het risico op huidkanker wordt nog steed...

a

Advies bedrijfsarts over preventief gezondheidsbeleid

Arbo | 12-04-2022 | Bedrijfsarts

De bedrijfsarts kan de werkgever ondersteunen bij het ontwikkelen en uitvoeren van preventiebeleid. Door preventief te werk te gaan, kan de...

a

Bewust veilig werken kan ziektelast zwaar werk verminderen

Arbo | 31-03-2022 | Fysieke arbeidsbelasting

Bijna een derde van de werkgerelateerde verzuimdagen is toe te schrijven aan fysieke overbelasting. Vooral werknemers in de bouw, techniek e...

a

Risico-inventarisatie kost geld, maar levert ook iets op

Arbo | 24-03-2022 | Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Het opstellen van een risico-inventarisatie en -evaluatie is wettelijk verplicht. Toch hebben nog niet alle werkgevers een RI&E. Soms zijn z...