Nieuws

a

10 jaar Tekenradar: in het groen altijd risico tekenbeet

Arbo | 26-04-2022 | Beroepsziekte

Het RIVM en Wageningen University publiceerden de resultaten van 10 jaar Tekenradar.nl. De score is: ruim 80.000 meldingen van tekenbeten, c...

a

Werknemers met buitenwerk meer risico op huidkanker

Arbo | 19-04-2022 | Beroepsziekte

Werknemers die buiten werken, lopen risico op gezondheidsschade door blootstelling aan UV-straling. Het risico op huidkanker wordt nog steed...

a

Wandel Tijdens Je Werkdag: hoofd en lijf in beweging

Arbo | 05-04-2022 | Fysieke arbeidsbelasting

De coronacrisis heeft zelfs de meest verstokte bankzitters aan het wandelen gekregen. Dat moet vooral zo blijven, want langdurig zitten is o...

a

Bewust veilig werken kan ziektelast zwaar werk verminderen

Arbo | 31-03-2022 | Fysieke arbeidsbelasting

Bijna een derde van de werkgerelateerde verzuimdagen is toe te schrijven aan fysieke overbelasting. Vooral werknemers in de bouw, techniek e...

a

Risico-inventarisatie kost geld, maar levert ook iets op

Arbo | 24-03-2022 | Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Het opstellen van een risico-inventarisatie en -evaluatie is wettelijk verplicht. Toch hebben nog niet alle werkgevers een RI&E. Soms zijn z...

a

Alert zijn op schadelijke geluiden door goede observatie

Arbo | 11-03-2022 | Beroepsziekte

Bij het bepalen of werknemers blootstaan aan schadelijk geluid, spelen twee factoren een rol: het volume en de tijdsduur. Hoe hoger het gelu...

a

Compensatie schade door gevaarlijke stoffen makkelijker

Arbo | 10-03-2022 | Gevaarlijke stoffen

Werknemers van KLM die mogelijk jarenlang zijn blootgesteld aan de schadelijke stof chroom-6 kunnen gebruikmaken van een compensatieregeling...

a

Internationale RSI-Dag waarschuwt voor langdurig zitten

Arbo | 01-03-2022 | RSI/KANS

Door het vele thuiswerken tijdens de coronacrisis is de aandacht voor RSI of KANS weer toegenomen. En dat is verstandig, want het risico van...

a

Eerste schadeclaims vanwege oplopen COVID-19 door werk

Arbo | 22-02-2022 | Corona-advies

Werkgevers moeten zorgen voor veilige arbeidsomstandigheden. Normaal al een hele uitdaging, maar zeker tijdens een pandemie. Inmiddels hebbe...

a

Daling aantal arbeidsongevallen met langer verzuim ingezet

Arbo | 08-02-2022 | Arbeidsongeval

Het aantal arbeidsongevallen dat verzuim van vier dagen of meer tot gevolg had, is gedaald. Dit blijkt uit de cijfers over 2020 die het Cent...