Nieuws

a

Forse dwangsommen voor niet opvolgen eisen Arbeidsinspectie

Arbo | 28-05-2024 | Nederlandse Arbeidsinspectie (voorheen Inspectie SZW)

Werkgevers die na een last onder dwangsom van de Arbeidsinspectie hun leven niet beteren, kunnen te maken krijgen met nieuwe dwangsommen. Di...

a

Werknemer bespreekt fysieke klachten vaak niet op het werk

Arbo | 25-04-2024 | Fysieke arbeidsbelasting

Werknemers met klachten aan het bewegingsapparaat brengen dat niet altijd in verband met het werk of de werkplek en bespreken hun klachten o...

a

Meer werknemers last van fysieke klachten

Arbo | 11-04-2024 | Fysieke arbeidsbelasting

In 2022 is een toename te zien van het aandeel werknemers dat last heeft van klachten aan het bewegingsapparaat. Dat lijkt niet te komen doo...

a

Gezondheidsraad adviseert over aanpak van fybromyalgie

Arbo | 28-03-2024 | Fysieke arbeidsbelasting

De Gezondheidsraad heeft een nieuw advies uitgebracht over de erkenning van fibromyalgie en de beperkingen die de aandoening kan opleveren v...

a

De wet- en regelgeving voor goede arbozorg

Arbo | 27-03-2024 | Arbowet

De werkgever is verantwoordelijk voor een gezonde en veilige werkomgeving voor zijn werknemers. Wet- en regelgeving moet helpen om ervoor te...

a

Werkcultuur in Nederland onvoldoende gericht op bewegen

Arbo | 13-02-2024 | Gezondheid werknemer

Door bewegingsarmoede kunnen mensen allerlei aandoeningen krijgen en lopen ze risico vroegtijdig te overlijden. De Nederlandse Sportraad adv...

a

Exoskelet maakt fysiek zwaar werk lichter

Arbo | 24-01-2024 | Fysieke arbeidsbelasting

Hoewel veel werk tegenwoordig is geautomatiseerd komt fysiek belastend werk nog vaak voor. De werkgever moet meer maatregelen nemen om licha...

a

Arbeidsrisico’s inschatten met HARM

Arbo | 28-12-2023 | Fysieke arbeidsbelasting

In veel beroepen voeren werknemers repeterende handelingen uit. Die brengen risico op overbelasting met zich mee en kunnen leiden tot klacht...

a

Jongeren lopen meer risico’s door nachtwerk en ploegendiensten

Arbo | 12-12-2023 | Arbeidstijden

Uit een grootschalig onderzoek onder werknemers die wisselende diensten draaien, blijkt dat de effecten op de gezondheid het grootst zijn bi...

a

Preventie kan risico’s van werken met osteoporose verkleinen

Arbo | 18-10-2023 | Gezondheid werknemer

In Nederland lijden ongeveer 1 miljoen mensen aan osteoporose, een chronische ziekte, waarbij botten meer dan gemiddeld verzwakt zijn. Ook w...