Nieuws

a

Werkgever moet sporten onder werktijd mogelijk maken

Arbo | 30-11-2021 | Corona-advies

Door de nieuwe coronamaatregelen die het demissionair kabinet afgelopen vrijdag afkondigde, zijn de meeste werknemers niet meer in staat om...

a

Arbeidsuitbuiting centraal in Jaarplan Nederlandse Arbeidsinspectie

Arbo | 25-11-2021 | Inspectie SZW

Traditiegetrouw presenteert Inspectie SZW tegen het eind van het jaar haar plannen voor het nieuwe jaar. Een van de speerpunten is de kwetsb...

a

Stofvrij werken als preventie tegen beroepsziekten door stoffen

Arbo | 23-11-2021 | Gevaarlijke stoffen

Jaarlijks overlijden ongeveer 3.000 mensen door blootstelling aan stoffen op het werk. Werkgevers moeten alternatieven gebruiken waar mogeli...

a

Bedrijfsartsen terughoudend met melden bij Inspectie SZW

Arbo | 18-11-2021 | Bedrijfsarts

Bijna de helft van de bedrijfsartsen is niet op de hoogte van de mogelijkheid om onveilige werksituaties te melden bij Inspectie SZW. Dat bl...

a

Beroepsziekten opsporen en melden helpt bij preventie

Arbo | 12-11-2021 | Beroepsziekte

Elk jaar krijgen ongeveer 20.000 werknemers in Nederland te maken met een beroepsziekte. Zij lopen door hun werk gezondheidsschade op. Tijdi...

a

Regeling slachtoffers beroepsziekte door gevaarlijke stoffen

Arbo | 11-11-2021 | Beroepsziekte

De gevolgen van blootstelling aan gevaarlijke stoffen tijdens het werk worden vaak jaren later pas duidelijk. Voor een eventuele schadevergo...

a

Risico van gehoorschade door lawaai op het werk

Arbo | 05-11-2021 | Beroepsziekte

Blootstelling aan lawaai op het werk brengt het risico van gehoorschade met zich mee. Een van de klachten waar werknemers mee te maken kunne...

a

Overbelasting door hoge werkdruk tijdig signaleren

Arbo | 22-10-2021 | PSA

Werknemers die geleidelijk aan meer taken krijgen, zullen zich over het algemeen aanpassen aan deze veranderende omstandigheden. Dat lijkt p...

a

Beroepsziekten door contact met biologische agentia

Arbo | 17-09-2021 | Beroepsziekte

Blootstelling aan biologische agentia in werksituaties kan ertoe leiden dat werknemers een beroepsziekte krijgen. De klachten en ziekten die...

a

Gezondheidsschade van werken met gevaarlijke stoffen

Arbo | 10-09-2021 | Gevaarlijke stoffen

De gezondheidsschade die werknemers oplopen door jarenlange blootstelling aan schadelijke stoffen, openbaart zich vaak pas na het pensioen....