Nieuws

a

STOP strategie voor kankerverwekkende stoffen

Arbo | 05-09-2017 | Gevaarlijke stoffen

Werken met kankerverwekkende stoffen moet zo veel mogelijk worden voorkomen. Maar vervanging is niet altijd eenvoudig of technisch mogelijk....

a

Werknemers beschermen tegen gevaarlijke stoffen

Arbo | 24-07-2017 | Gevaarlijke stoffen

Werkgevers moeten maatregelen nemen om werknemers te beschermen tegen gevaarlijke stoffen. Naar aanleiding van een advies van de SER zijn pe...

a

Ook na vijf jaar nog een boete voor arbo-overtreding?

Arbo | 07-07-2017 | Gevaarlijke stoffen

Mogelijk krijgt Inspectie SZW de bevoegdheid om organisaties ook vijf jaar na een overtreding nog te beboeten. Dat blijkt uit een Kamerbrief...

a

Betere bescherming tegen kanker

Arbo | 14-10-2016 | Gevaarlijke stoffen

Er komt een betere bescherming voor werknemers voor het werken met kankerverwekkende stoffen. Minister Asscher van Sociale Zaken heeft daar...

a

Inspectie SZW introduceert VIB-checklist

Arbo | 12-08-2016 | Gevaarlijke stoffen

Organisaties die werken met gevaarlijke stoffen moeten hun veiligheidsinformatiebladen (VIB) op orde hebben. Ook omdat Inspectie SZW start b...

a

Hoe kankerverwekkend is uw werkplek?

Arbo | 08-03-2016 | Gevaarlijke stoffen

FNV en CNV hebben de Checklijst Werkplek Kankervrij gelanceerd om bij werknemers te inventariseren hoe er op hun werkplek omgegaan wordt met...