Nieuws

a

Inspectie SZW handhaaft niet alleen de Arbowet

Arbo | 30-11-2018 | Inspectie SZW

Inspectie SZW controleert of werkgevers hun wettelijke verplichtingen nakomen om te zorgen voor eerlijke, gezonde en veilige arbeidsomstandi...

a

Inspectie SZW trekt in 2019 extra medewerkers aan

Arbo | 16-11-2018 | Inspectie SZW

Inspectie SZW gaat in 2019 extra medewerkers werven. Hiermee versterkt de Inspectie SZW het toezicht op gezond, veilig en eerlijk werk. Dit...

a

Extra geld Inspectie SZW voor aanpak uitbuiting en gevaarlijke stoffen

Arbo | 02-11-2018 | Inspectie SZW

Inspectie SZW krijgt de komende jaren structureel € 50,5 miljoen extra per jaar voor de aanpak van arbeidsuitbuiting en blootstelling aan ge...

a

Europese Week voor Veiligheid en Gezondheid

Arbo | 23-10-2018 | Gevaarlijke stoffen

De European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA) organiseert elk jaar in oktober in week 43 de Europese Week voor Veiligheid en ge...

a

Straling op werkplekken in Nederland van laag niveau

Arbo | 05-10-2018 | Gevaarlijke stoffen

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft de radonconcentratie gemeten op werkplekken en in openbare gebouwen in Nederl...

a

Preventie van beroepslongziekten door stoffen onvoldoende

Arbo | 27-09-2018 | Beroepsziekte

Werkgevers nemen onvoldoende maatregelen om werknemers te beschermen tegen blootstelling aan ziekmakende stoffen. Niet alleen gevaarlijke st...

a

Programma Preventie Beroepsziekten in SZW-begroting Prinsjesdag

Arbo | 21-09-2018 | Beroepsziekte

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid breidt het in 2018 gestarte programma Preventie beroepsziekten uit, blijkt uit de begrot...

a

Werkgever moet voorlichten en instrueren over veilig werken

Arbo | 23-08-2018 | Arbeidsomstandigheden

Een werkgever moet werknemers inlichten over de risico’s die werk met zich mee kunnen brengen. Hij moet hen een goede voorlichting geven en...

a

Nieuwe Europese grenswaarden voor werk met gevaarlijke stoffen

Arbo | 02-08-2018 | Gevaarlijke stoffen

Vanaf 21 augustus gelden er nieuwe grenswaarden voor 31 gevaarlijke stoffen of stofgroepen. Deze waarden zijn vastgelegd in het Arbobesluit,...

a

Internetconsultatie geopend over verduidelijking Arbobesluit

Arbo | 12-07-2018 | Arbowet

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een internetconsultatie geopend over een aantal wijzigingen in het Arbeidsomstandi...