Nieuws

a

Inspectie SZW gaat CMR-inspectieresultaten 40 jaar bewaren

Arbo | 25-06-2018 | Gevaarlijke stoffen

Inspectie SZW wil de bewaartermijnen aanpassen voor dossiers met gegevens over blootstelling aan CMR-stoffen. Doorgaans vernietigde de Inspe...

a

Start Competitie Goede Praktijken veilig werken met stoffen

Arbo | 21-06-2018 | Gevaarlijke stoffen

De 14e editie van de Europese Goede Praktijken Competitie is gestart. Organisaties die een goede manier hebben voor gezond en veilig werken...

a

Defensie aansprakelijk voor schade door blootstelling chroom-6

Arbo | 05-06-2018 | Beroepsziekte

Onderzoek van het RIVM heeft uitgewezen dat Defensie aansprakelijk is voor de gezondheidsschade die werknemers opliepen door blootstelling a...

a

Aanstellen van bhv’er verplicht voor werkgever

Arbo | 01-06-2018 | Bedrijfshulpverlening (BHV)

Een werkgever is volgens artikel 15 van de Arbowet verplicht om minimaal één bhv’er in te stellen. De bhv’er helpt de werkgever bij het verl...

a

Lesje voor werkgevers over verplichtingen gevaarlijk werken

Arbo | 31-05-2018 | Arbeidsomstandigheden

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) vindt dat werkgevers gegevens die te maken hebben met gezond werken beter moe...

a

Aantal arbeidsongevallen in 2017 voor vijfde jaar op rij gestegen

Arbo | 17-05-2018 | Inspectie SZW

In 2017 steeg het aantal arbeidsongevallen met 7% ten opzichte van het jaar ervoor. Al vijf jaar is er een stijgende lijn in het aantal meld...

a

Nieuwe campagne Veilig Werken met Gevaarlijke Stoffen

Arbo | 15-05-2018 | Gevaarlijke stoffen

Eén op de zes werknemers loopt risico ziek te worden door blootstelling aan gevaarlijke stoffen op het werk. Werkgevers moeten meer maatrege...

a

Ook boete voor werknemer bij overtreden Arbowet

Arbo | 11-05-2018 | Inspectie SZW

In de Arbowet staan niet alleen verplichtingen voor de werkgever; ook de werknemer heeft wettelijke taken bij het bereiken van gezonde en ve...

a

Zelf checken of deskundige toetsing RI&E gecertificeerd is

Arbo | 08-05-2018 | Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Heeft uw organisatie eenmaal een RI&E opgesteld en bijbehorend plan van aanpak, dan moet deze nog getoetst worden door een gecertificeerde k...

a

Werkgevers beschermen onvoldoende tegen gevaarlijke stoffen

Arbo | 04-05-2018 | Gevaarlijke stoffen

Bedrijven waar gewerkt wordt met gevaarlijke stoffen, doen te weinig om werknemers hiertegen te beschermen. Hierdoor lopen werknemers onnodi...