Nieuws

a

Week van de RI&E van 17 tot 21 juni

Arbo | 02-05-2019 | Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Van 17 tot 21 juni is de vijfde Week van de RI&E, met vele mogelijkheden om kosteloos of met korting een risico-inventarisatie en -evaluatie...

a

De Arbowet stelt de EHBO-doos verplicht op de werkplek

Arbo | 12-04-2019 | Arbowet

Zelfs op de meest veilige werkplekken kunnen werknemers vervelende of zelfs gevaarlijke wonden oplopen. Daarom moet uw organisatie minimaal...

a

Gezondheidsraad adviseert grenswaarde DME

Arbo | 21-03-2019 | Gevaarlijke stoffen

De Gezondheidsraad heeft advies uitgebracht over de grenswaarde van dieselmotoremissie (DME) in de werkomgeving. Deze grenswaarde is maximaa...

a

Schadeafhandeling beroepsziekte wordt makkelijker

Arbo | 07-03-2019 | Beroepsziekte

Staatssecretaris Van Ark van SZW stelt een commissie in om schadeafhandeling bij beroepsziekten, zoals veroorzaakt door Chroom-6, gemakkelij...

a

Strijd tegen beroepsziekten thema Week van de RI&E

Arbo | 21-02-2019 | Beroepsziekte

Van 17 tot en met 21 juni organiseert Steunpunt RI&E voor de vijfde keer de Week van de RI&E. Dit keer staat de strijd tegen beroepsziekten...

a

Steun maar ook hogere boetes bij ontbreken RI&E

Arbo | 19-02-2019 | Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Staatssecretaris Van Ark van SZW wil organisaties zonder risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) steunen bij het opstellen van de RI&E en...

a

Tips voor veilig werken met gevaarlijke stoffen

Arbo | 07-02-2019 | Gevaarlijke stoffen

Eén op de zes werknemers loopt het risico om ziek te worden omdat hij met gevaarlijke stoffen werkt. Het ministerie van Sociale Zaken en Wer...

a

Maatregelcompetitie op Gevaarlijke Stoffen Innovatiefestival

Arbo | 22-01-2019 | Gevaarlijke stoffen

Het ministerie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en het Nederlands Focal Point (NFP) organiseren op donderdag 14 maart het Gevaarl...

a

Ministerie SZW publiceert nieuwe lijst kankerverwekkende stoffen

Arbo | 15-01-2019 | Gevaarlijke stoffen

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft een nieuwe lijst van kankerverwekkende stoffen gepubliceerd. Dit doet het mi...

a

Inspectie SZW handhaaft niet alleen de Arbowet

Arbo | 30-11-2018 | Inspectie SZW

Inspectie SZW controleert of werkgevers hun wettelijke verplichtingen nakomen om te zorgen voor eerlijke, gezonde en veilige arbeidsomstandi...