Nieuws

a

Werknemers kunnen boete krijgen bij onveilig gedrag

Arbo | 19-04-2019 | Inspectie SZW

De Inspectie SZW is de toezichthouder op het terrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dat toezicht geldt onder ander...

a

Inspectie SZW legt werk bouwlocaties stil

Arbo | 09-04-2019 | Inspectie SZW

Inspectie SZW heeft op 11 bouwlocaties in Amsterdam het werk direct stilgelegd omdat er onveilig werd gewerkt. Op twee locaties was een zaag...

a

Inspectie SZW controleert werkdruk financiële sector

Arbo | 19-03-2019 | Inspectie SZW

Inspectie SZW heeft aangekondigd dat zij tot het eind van dit jaar een groot aantal accountantsbureaus gaat controleren op werkstress en wer...

a

Inspecteur van Inspectie SZW controleert ook thuiswerkplek

Arbo | 15-02-2019 | Inspectie SZW

Organisaties moeten zorgen voor een gezonde en veilige werkplek voor werknemers. Om dat te controleren kunnen er inspecteurs van Inspectie S...

a

Resultaten onderzoek Inspectie SZW ook naar OR

Arbo | 21-12-2018 | Inspectie SZW

Heeft Inspectie SZW onderzoek gedaan in een organisatie, dan moet zij de werkgever zo snel mogelijk inlichten over de resultaten. Ook de ond...

a

Bevoegdheden Inspectie SZW bij bedrijfsbezoek

Arbo | 14-12-2018 | Inspectie SZW

Als er een inspecteur van Inspectie SZW op de stoep staat, moet de werkgever hem toegang verlenen en zijn medewerking verlenen aan de inspec...

a

EU-landen zijn het eens over Europees Arbeidsagentschap

Arbo | 11-12-2018 | Inspectie SZW

De EU-ministers van Sociale Zaken zijn het eens over de instelling van een Europees Arbeidsagentschap (ELA). Deze naam is verkozen boven de...

a

Controle door Inspectie SZW meestal niet willekeurig

Arbo | 07-12-2018 | Inspectie SZW

Niet elke organisatie krijgt bezoek van een inspecteur van Inspectie SZW. Er is meestal aanleiding voor. Dat kunnen meldingen zijn van de on...

a

Inspectie SZW handhaaft niet alleen de Arbowet

Arbo | 30-11-2018 | Inspectie SZW

Inspectie SZW controleert of werkgevers hun wettelijke verplichtingen nakomen om te zorgen voor eerlijke, gezonde en veilige arbeidsomstandi...

a

Inspectie SZW trekt in 2019 extra medewerkers aan

Arbo | 16-11-2018 | Inspectie SZW

Inspectie SZW gaat in 2019 extra medewerkers werven. Hiermee versterkt de Inspectie SZW het toezicht op gezond, veilig en eerlijk werk. Dit...