Nieuws

a

Boetekorting achteraf nu opgenomen als Beleidsregel

Arbo | 13-10-2020 | Arbowet

Het loont voor werkgevers om meteen na een bestuurlijke boete voor een overtreding maatregelen te nemen. Een aanpassing in de Beleidsregel b...

a

Inspectie SZW stimuleert zelfinzicht bij voorkomen ongeval

Arbo | 08-10-2020 | Arbeidsongeval

Inspectie SZW gaat meer doen om vooral het aantal lichte ongevallen binnen bedrijven terug te dringen en de veiligheid te vergroten. Naast d...

a

Werkplek blijkt belangrijke besmettingshaard corona

Arbo | 29-09-2020 | Corona-advies

In het licht van de meest recente cijfers is het begrijpelijk dat het kabinet dringend adviseert thuis te werken als dat mogelijk is. De wer...

a

Werkgever verplicht risico van PSA weg te nemen

Arbo | 25-09-2020 | PSA

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) is als risico opgenomen in de Arbowet en in het Arbobesluit. Daarom is de werkgever verplicht om maatre...

a

Inspectie SZW treft chauffeurs aan die in cabine ‘wonen’

Arbo | 24-09-2020 | Nederlandse Arbeidsinspectie (voorheen Inspectie SZW)

Inspectie SZW heeft bij een controle 8 vrachtwagenchauffeurs aangetroffen die twee maanden achter elkaar in hun cabine ‘wonen’ op een parkee...

a

Factoren bij de keuze van arbeidsrisico’s

Arbo | 18-09-2020 | Arbocatalogus

De arbocatalogus moet arbeidsrisico’s behandelen en voor de branche zinnige maatregelen en oplossingen bieden. Alleen als de catalogus hiera...

a

Inspectie SZW past zelfinspectietools aan

Arbo | 17-09-2020 | Nederlandse Arbeidsinspectie (voorheen Inspectie SZW)

Inspectie SZW had al langere tijd zogenoemde ‘zelfinspectietools’ op de website staan die organisaties kunnen raadplegen als ze willen weten...

a

Inspectie SZW mag direct boete geven bij ontbreken RI&E

Arbo | 08-09-2020 | Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Sinds een paar jaar controleert de Inspectie SZW strenger op de aanwezigheid van een RI&E. Deze verplichting staat in de Arbowet, maar wordt...

a

TNO adviseert ministerie SZW over Arbovisie 2040

Arbo | 03-09-2020 | Preventie

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ontwikkelt op dit moment de Arbovisie 2040. Deze moet breed geformuleerd en breed gedrag...

a

‘Week van de RI&E’ helpt bij opstellen en uitwerken RI&E

Arbo | 28-08-2020 | Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

In de week van 21 tot 25 september wordt de week van de RI&E georganiseerd. Normaal gesproken vindt deze week in juni plaats, maar vanwege d...