Nieuws

a

TNO adviseert ministerie SZW over Arbovisie 2040

Arbo | 03-09-2020 | Preventie

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ontwikkelt op dit moment de Arbovisie 2040. Deze moet breed geformuleerd en breed gedrag...

a

‘Week van de RI&E’ helpt bij opstellen en uitwerken RI&E

Arbo | 28-08-2020 | Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

In de week van 21 tot 25 september wordt de week van de RI&E georganiseerd. Normaal gesproken vindt deze week in juni plaats, maar vanwege d...

a

Inspectie SZW strenger op naleven coronarichtlijn

Arbo | 18-08-2020 | Nederlandse Arbeidsinspectie (voorheen Inspectie SZW)

Inspectie SZW heeft aangekondigd strenger te gaan controleren of de coronarichtlijnen binnen bedrijven wel goed worden opgevolgd. Volgens de...

a

Voorkom boetes met een actuele en volledige RI&E

Arbo | 14-08-2020 | Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Een goede risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is betrouwbaar, volledig én actueel. Inspectie SZW controleert of werkgevers de RI&E re...

a

Wetsvoorstel voor verplicht gesprek over bereikbaarheid

Arbo | 28-07-2020 | Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Werkgevers moeten met werknemers een gesprek aangaan over hun bereikbaarheid buiten werktijd. Tweede Kamerlid Van Dijk (PvdA) wil deze gespr...

a

Arbeidsomstandigheden door arbocatalogus verbeterd

Arbo | 21-07-2020 | Arbocatalogus

Soms vragen werkgevers zich af waarom ze nog een arbocatalogus zouden moeten gebruiken als ze ook al een risico-inventarisatie en -evaluatie...

hr

Ministerraad stemt in met wetsvoorstel eerlijk werven

HR | 07-07-2020 | Werving en selectie

Organisaties worden mogelijk expliciet verplicht om over een antidiscriminatiebeleid te beschikken bij de werving en selectie van personeel....

a

Samenstelling van de arbocommissie

Arbo | 02-07-2020 | Ondernemingsraad

In een vaste Arbocommissie mag de minderheid uit ‘gewone’ werknemers bestaan. Met andere woorden: ze hoeven geen OR-lid te zijn. Dat heeft a...

a

Inspectie SZW waarschuwt voor phishingmails

Arbo | 30-06-2020 | Cybersecurity

Inspectie SZW waarschuwt op de eigen website dat er phishingmails worden rondgestuurd uit haar naam. Organisaties die de mail ontvangen, zou...

a

Inspectie SZW gaat arbozorg kleine garages controleren

Arbo | 18-06-2020 | Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Inspectie SZW heeft bekendgemaakt de komende tijd vooral controles uit te gaan voeren bij kleine garagebedrijven. Bij slechts een derde van...