Nieuws

hr

UWV verbetert uploadproces re-integratieverslag

HR | 30-03-2023 | Re-integratie

Omdat veel werkgevers het lastig vonden om de documenten voor het re-integratieverslag (RIV) goed te uploaden, heeft UWV het uploadproces ve...

a

Vernieuwde richtlijn SER voor gezonde werk-privébalans

Arbo | 30-03-2023 | Balans werk-privé

Werknemers kunnen moeite hebben om een gezonde balans tussen werk en privé te bereiken en te behouden. Daardoor lopen ze risico overbelast t...

a

Rekening houden met dyslexie op het werk

Arbo | 29-03-2023 | Arbeidsbeperking

Werknemers die dyslectisch zijn, hebben moeite met lezen en schrijven. Er is echter niets mis met hun verstandelijke capaciteiten. Als niet...

hr

Per 1 april 2023 nieuwe uitvoeringsregels voor ontslag

HR | 28-03-2023 | Ontslag

Vanaf 1 april gelden vernieuwde uitvoeringsregels voor ontslag om bedrijfseconomische redenen, ontslag vanwege langdurige ziekte en de ontsl...

a

Risico’s van technostress horen in de RI&E

Arbo | 23-03-2023 | PSA

In steeds meer organisaties worden panelen en hendels vervangen door beeldschermen en (tip)toetsen. Niet alle werknemers vinden dit een posi...

a

Onderzoek inzet arbeidsdeskundige bij letselschade

Arbo | 21-03-2023 | Arbeidsongeval

De inzet van arbeidsdeskundigen bij letselschade als gevolg van een arbeidsongeval kan een grote rol spelen om sneller inzicht te verkrijgen...

hr

Tweede Kamer akkoord met wetsvoorstel eerlijk werven

HR | 16-03-2023 | Discriminatie

De Tweede Kamer is akkoord gegaan met het voorstel voor de Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie. Dit belangrijke wetsvoorstel...

a

Duurzameinzetbaarheidsanalyse als plan voor de toekomst

Arbo | 14-03-2023 | Duurzame inzetbaarheid

Om de duurzame inzetbaarheid van werknemers te verbeteren, kunnen werkgevers een duurzameinzetbaarheidsanalyse laten maken. Dit onderzoek ki...

a

IPS-traject voor werknemer met psychische aandoening

Arbo | 07-03-2023 | Arbeidsbeperking

Werknemers met een ernstige psychische aandoening kunnen hierdoor belemmeringen ondervinden bij het uitvoeren van hun werkzaamheden. Om deze...

a

Vrouwen EU vaker last van wangedrag op werk dan man

Arbo | 02-03-2023 | PSA

Vrouwen op de Europese werkvloeren lopen drie keer meer risico te maken te krijgen met seksueel grensoverschrijdend gedrag dan hun mannelijk...