Nieuws

a

Maatregelen tegen blootstelling aan biologische agentia

Arbo | 15-10-2021 | Gevaarlijke stoffen

Is een biologische factor een risico voor de werknemers in de organisatie, dan neemt de arboprofessional dit risico op in de RI&E. Vervolgen...

a

Kwetsbare werknemers extra beschermen tegen straling

Arbo | 01-10-2021 | Gevaarlijke stoffen

Bij een ontoelaatbare blootstelling aan elektromagnetische velden zijn maatregelen nodig om werknemers te beschermen en gezondheidsschade te...

a

Samenwerken met OR bij bestrijden gevaarlijke situaties

Arbo | 06-08-2021 | Arbeidsomstandigheden

Samenwerken met de ondernemingsraad is verstandig, zeker als het gaat om gezonde en veilige arbeidsomstandigheden. Ook de OR kan een kerndes...

a

Trillingen kunnen gevolgen voor gezondheid hebben

Arbo | 23-07-2021 | Fysieke arbeidsbelasting

Werknemers die in hun werk regelmatig blootgesteld worden aan trillingen en schokken, kunnen daardoor schade aan de gezondheid oplopen. Soms...

a

Meeste tekenbeten worden gemeld in juni en juli

Arbo | 08-07-2021 | Beroepsziekte

Juni is bij uitstek de maand waarin mensen een tekenbeet oplopen. Dit is ook de maand waarin de meeste teken voorkomen die de lymebacterie m...

a

Help buitenwerkers zich te beschermen tegen zon

Arbo | 17-06-2021 | Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

Overmatige en onbeschermde blootstelling aan zonneschijn is de belangrijkste veroorzaker van huidkanker. Omdat ook werknemers die in de buit...

a

Maatregelen tegen fysieke overbelasting in juiste volgorde

Arbo | 30-04-2021 | Fysieke arbeidsbelasting

Werknemers die voor hun werk dagelijks moeten duwen, slepen, tillen of trekken, en zich daarbij overbelasten, lopen kans op het ontwikkelen...

a

Veilig gedrag stimuleren door positieve aanpak

Arbo | 29-04-2021 | Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

De werkgever kan nog zo veel maatregelen bedenken om de risico’s te beperken, als werknemers ze niet in de praktijk brengen, neemt de veilig...

a

Voorkom ziekte met de informatie van de Week van de teek

Arbo | 15-04-2021 | Preventie

Van 19 tot en met 23 april is het de jaarlijkse Week van de teek, georganiseerd door een aantal landelijk samenwerkende organisaties. Organi...

a

Wanneer is een commerciële coronatest betrouwbaar?

Arbo | 04-02-2021 | Corona-advies

Organisaties zijn bang hun werknemers enige dagen te moeten missen als deze in afwachting van hun coronatestuitslag in quarantaine moeten. D...