Nieuws

a

Verzekering bhv eerder noodzaak dan luxe

Arbo | 26-06-2024 | Bedrijfshulpverlening (bhv)

Natuurlijk wordt een bhv’er opgeleid om zo veilig mogelijk te werken. Toch kan er tijdens noodsituaties van alles misgaan. De werkgever is a...

a

Inzet professionals voor preventie wisselend resultaat

Arbo | 18-06-2024 | Preventie

Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-AOSHA) deed onderzoek naar de naleving van regelgeving voor veilig en...

a

De wet- en regelgeving voor goede arbozorg

Arbo | 27-03-2024 | Arbowet

De werkgever is verantwoordelijk voor een gezonde en veilige werkomgeving voor zijn werknemers. Wet- en regelgeving moet helpen om ervoor te...

or

OR moet discriminatie achterban bestrijden

OR | 12-02-2024 | OR en arbeidsomstandigheden

Volgens de Arbowet heeft de bestuurder de verplichting om psychosociale arbeidsbelasting (PSA) tegen te gaan. Discriminatie valt hieronder....

a

MKB preventietool helpt bij opzetten arbozorg

Arbo | 30-01-2024 | Preventie

Voor mkb-bedrijven kan het lastig zijn de arbozorg op orde te krijgen. Er is niet altijd voldoende mankracht of kennis in huis. De overheid...

a

Uitbesteden RI&E kost geld maar scheelt tijd

Arbo | 27-09-2023 | Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Werkgevers zijn verplicht te zorgen voor een actuele en volledige RI&E met bijbehorend plan van aanpak. Het opstellen van een RI&E kan de we...

a

Veelgestelde vragen van arboprofessionals over Covid-19

Arbo | 21-09-2023 | Preventie

Hoewel de coronapandemie voorbij is, hebben werkgevers en arboprofessionals nog wel vragen over de risico’s van besmetting in de komende win...

a

Voorkom beroepsziekte met preventie en de RI&E

Arbo | 23-08-2023 | Beroepsziekte

De werkgever heeft twee belangrijke instrumenten om beroepsziekten tegen te gaan. De risico-inventarisatie & -evaluatie en het bijbehorende...

a

Meer risico arbeidsongeval door negeren veiligheidsinstructie

Arbo | 03-05-2023 | Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Als organisaties over een actuele risico-inventarisatie en –evaluatie beschikken, zijn de risico’s van het werk bekend. Maar als werknemers...

a

Hulpmiddelen voor bewust omgaan met fysieke belasting

Arbo | 25-04-2023 | Fysieke arbeidsbelasting

Werkgevers en werknemers moeten samen zorgen voor een veilige werksituatie. De werkgever zorgt voor gezonde en veilige arbeidsomstandigheden...