Nieuws

a

Werk maken van het plan van aanpak bij de RI&E

Arbo | 09-06-2022 | Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Het plan van aanpak dat bij de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) hoort moet maatregelen bevatten om de risico’s die het werk met zi...

a

Meerjarenplan RI&E zet in op naleving en kwaliteit RI&E

Arbo | 24-05-2022 | Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Het ministerie van SZW heeft een meerjarenplan ontwikkeld om ervoor te zorgen dat meer werkgevers de wettelijke verplichting nakomen om een...

a

Gebruik van arbocatalogus niet verplicht, wel verstandig

Arbo | 21-04-2022 | Arbocatalogus

Is er een arbocatalogus beschikbaar, dan is het niet verplicht deze ook te gebruiken. De preventiemedewerker kan het beste eerst kijken of d...

a

Advies bedrijfsarts over preventief gezondheidsbeleid

Arbo | 12-04-2022 | Bedrijfsarts

De bedrijfsarts kan de werkgever ondersteunen bij het ontwikkelen en uitvoeren van preventiebeleid. Door preventief te werk te gaan, kan de...

a

Risico-inventarisatie kost geld, maar levert ook iets op

Arbo | 24-03-2022 | Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Het opstellen van een risico-inventarisatie en -evaluatie is wettelijk verplicht. Toch hebben nog niet alle werkgevers een RI&E. Soms zijn z...

a

Bedrijfsarts breder inzetbaar dan voor verzuimbegeleiding

Arbo | 04-02-2022 | Bedrijfsarts

Voor veel organisaties geldt dat de samenwerking met de bedrijfsarts zich beperkt tot de verzuimbegeleiding. Maar de bedrijfsarts kan op vee...

a

Advies preventiemedewerker voor bevorderen veilig gedrag

Arbo | 31-12-2021 | Preventiemedewerker

Het is lastig werknemers warm te krijgen voor gezond en veilig werken. Veilig werken begint met het herkennen van gevaar en het naleven van...

a

Zelf onderzoek doen naar de oorzaak van arbeidsongeval

Arbo | 26-11-2021 | Arbeidsongeval

Ondanks goede arbozorg en veiligheidsmaatregelen komen ongevallen op het werk nog steeds voor. Dat laat vaak zijn sporen na, zeker als ze ge...

or

Stem OR bepaalt positie preventiemedewerker

OR | 25-10-2021 | Preventiemedewerker

De Arbowet bepaalt dat de preventiemedewerker zijn werk zelfstandig en onafhankelijk uitvoert. De ondernemingsraad (OR) heeft instemmingsrec...

a

Periodiek onderzoek als preventie van fysieke overbelasting

Arbo | 18-06-2021 | Fysieke arbeidsbelasting

Bij fysieke overbelasting wordt het houding- en bewegingsapparaat te zwaar belast. Weknemers lopen daar meestal na langere tijd gezondheidss...