Nieuws

a

Tips en tools voor preventiemedewerkers en gevaarlijke stoffen

Arbo | 29-11-2019 | Preventiemedewerker

Preventiemedewerkers moeten ook de risico’s van gevaarlijke stoffen onder de aandacht brengen. De gevolgen van blootstelling treden vaak pas...

a

Snelstartgids voor preventiemedewerkers gepubliceerd

Arbo | 11-07-2019 | Preventiemedewerker

Elke organisatie moet ten minste één preventiemedewerker in dienst hebben. Slechts de helft van de Nederlandse organisaties voldoet echter a...

a

Organisatie moet preventiemedewerker hebben

Arbo | 28-03-2019 | Preventiemedewerker

Elke organisatie moet ten minste één preventiemedewerker in dienst hebben. Slechts de helft van de Nederlandse organisaties voldoet echter a...

or

Stem OR bepaalt positie preventiemedewerker

OR | 11-02-2019 | Preventiemedewerker

De Arbowet bepaalt dat de preventiemedewerker zijn werk zelfstandig en onafhankelijk uitvoert. De ondernemingsraad (OR) heeft instemmingsrec...

a

Preventiemedewerker goed voorbereid gesprek over arbo in

Arbo | 18-10-2018 | Preventiemedewerker

De preventiemedewerker heeft regelmatig gesprekken met de werkgever over de arbeidsomstandigheden in de organisatie. Het is belangrijk dat h...

a

Preventiemedewerker steeds meer adviserende rol bij arbobeleid

Arbo | 28-09-2018 | Preventiemedewerker

Sinds de laatste wijziging van de Arbowet hebben preventiemedewerkers nadrukkelijk een rol gekregen als adviseur van werkgever en arbodienst...

a

Update Snelstartgids voor Preventiemedewerkers beschikbaar

Arbo | 06-09-2018 | Preventiemedewerker

Preventiemedewerkers moeten het vak vaak in de praktijk leren. Dat kan nog wel eens lastig zijn. In de geüpdatete Snelstartgids van TNO staa...

a

Online enquête SER over arbeidsomstandigheden

Arbo | 18-05-2018 | Preventiemedewerker

De Sociaal-Economische Raad gaat een platform oprichten om sociale partners te informeren over gezonde en veilige arbeidsomstandigheden. Om...

a

Preventiemedewerker en OR werken samen aan beleid

Arbo | 26-04-2018 | Preventiemedewerker

De OR kan ervoor kiezen om alleen een controlerende rol in te nemen en na te gaan of de bestuurder zich wel aan de wet houdt wat betreft arb...

a

Preventiemedewerker als adviseur van de OR

Arbo | 18-04-2018 | Preventiemedewerker

De preventiemedewerker heeft de wettelijke taak om de werkgever te ondersteunen bij zijn arbotaken. Daarnaast werkt de preventiemedewerker n...