Nieuws

a

Uitbesteden RI&E kost geld maar scheelt tijd

Arbo | 27-09-2023 | Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Werkgevers zijn verplicht te zorgen voor een actuele en volledige RI&E met bijbehorend plan van aanpak. Het opstellen van een RI&E kan de we...

a

Veelgestelde vragen van arboprofessionals over Covid-19

Arbo | 21-09-2023 | Preventie

Hoewel de coronapandemie voorbij is, hebben werkgevers en arboprofessionals nog wel vragen over de risico’s van besmetting in de komende win...

a

Voorkom beroepsziekte met preventie en de RI&E

Arbo | 23-08-2023 | Beroepsziekte

De werkgever heeft twee belangrijke instrumenten om beroepsziekten tegen te gaan. De risico-inventarisatie & -evaluatie en het bijbehorende...

a

Meer risico arbeidsongeval door negeren veiligheidsinstructie

Arbo | 03-05-2023 | Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Als organisaties over een actuele risico-inventarisatie en –evaluatie beschikken, zijn de risico’s van het werk bekend. Maar als werknemers...

a

Hulpmiddelen voor bewust omgaan met fysieke belasting

Arbo | 25-04-2023 | Fysieke arbeidsbelasting

Werkgevers en werknemers moeten samen zorgen voor een veilige werksituatie. De werkgever zorgt voor gezonde en veilige arbeidsomstandigheden...

a

Samenwerking belangrijk voor preventiemedewerker

Arbo | 15-03-2023 | Preventiemedewerker

De preventiemedewerker helpt de werkgever bij het uitvoeren van het arbobeleid. Daarvoor moet hij samenwerken met verschillende partijen. Da...

a

Denk ook aan bedrijfshulpverlening bij bedrijfsuitjes

Arbo | 01-03-2023 | Bedrijfshulpverlening (bhv)

Ook al heeft een organisatie goed inzicht in de mogelijke risico's tijdens de uitvoering van de werkzaamheden, toch zijn er altijd gebeurten...

a

Hoeveel uur heeft preventiemedewerker nodig voor taken?

Arbo | 15-02-2023 | Preventie

Werkgevers zijn verplicht om voor hun personeel een preventiemedewerker aan te stellen. Hoeveel uur de werkgever moet vrijmaken voor de prev...

a

Informeren over arbobeleid via arbojaarverslag

Arbo | 03-11-2022 | Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Het maken van een arbojaarverslag is volgens de Arbowet niet meer verplicht, maar nog steeds wel nuttig. Uit het arbojaarverslag kan blijken...

a

Werkgever moet voor EHBO-doos op werkplek zorgen

Arbo | 28-10-2022 | Arbowet

Zelfs op de meest veilige werkplekken kunnen werknemers vervelende of zelfs gevaarlijke wonden oplopen. Daarom moet uw organisatie minimaal...