Nieuws

or

Stem OR bepaalt positie preventiemedewerker

OR | 11-02-2019 | Preventiemedewerker

De Arbowet bepaalt dat de preventiemedewerker zijn werk zelfstandig en onafhankelijk uitvoert. De ondernemingsraad (OR) heeft instemmingsrec...

a

Makkelijker door de controle met een arbocatalogus

Arbo | 11-01-2019 | Arbocatalogus

Organisaties met een arbocatalogus hebben een streepje voor. In de arbocatalogus staan oplossingen voor veilige en gezonde arbeidsomstandigh...

or

Besteding budget duurzame inzetbaarheid kan beter volgens AWVN

OR | 20-12-2018 | Duurzame inzetbaarheid

Algemene Werkgevers Vereniging Nederland (AWVN) deed een onderzoek naar het beschikbaar stellen aan werknemers van budgetten voor duurzame i...

a

Sommige eigenschappen vertrouwenspersoon zijn niet te leren

Arbo | 13-12-2018 | Vertrouwenspersoon

Een vertrouwenspersoon moet over bepaalde vaardigheden, kennis en ervaring beschikken. Niet alle eigenschappen zijn aan te leren. Daarom is...

a

Rol en taken vertrouwenspersoon verschillen per organisatie

Arbo | 06-12-2018 | Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon kan zijn positie op verschillende manieren invullen, afhankelijk van de behoeften van de organisatie. Een functiebesch...

a

Werkgever moet werknemers voorlichten over arbeidsrisico's

Arbo | 23-11-2018 | Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Werknemers moeten weten wat de risico’s zijn van hun werk en wat zij kunnen doen om deze risico’s te beperken. De werkgever moet de werkneme...

a

Werkgever moet bedrijfsarts toegang geven tot de werkplek

Arbo | 13-11-2018 | Bedrijfsarts

Een bedrijfsarts heeft kennis over beroepsziekten. Ook kan hij een patroon waarnemen in gezondheidsklachten van werknemers die hem bezoeken....

a

Dynamische RI&E brengt preventie tot leven

Arbo | 08-11-2018 | Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Werkgevers moeten een risico-inventarisatie & evaluatie opstellen. Hierin leggen zij vast welke risico’s het werk met zich meebrengt en welk...

a

Preventiemedewerker goed voorbereid gesprek over arbo in

Arbo | 18-10-2018 | Preventiemedewerker

De preventiemedewerker heeft regelmatig gesprekken met de werkgever over de arbeidsomstandigheden in de organisatie. Het is belangrijk dat h...

or

Duurzame inzetbaarheid ook een onderwerp voor de OR

OR | 08-10-2018 | Duurzame inzetbaarheid

In veel cao’s is aandacht voor duurzame inzetbaarheid. Zo zijn er in 2017 afspraken gemaakt over bijvoorbeeld scholing en gezondheid. Toch h...