Nieuws

or

Vetorecht OR is een sterk recht

OR | 08-08-2022 | Overeenstemmingsrecht

Het overeenstemmingsrecht geeft de ondernemingsraad (OR) een sterke onderhandelingspositie. Bereikt de bestuurder geen overeenstemming met d...

hr

Verlofregelingen werknemers rond geboorte kind

HR | 02-08-2022 | Wet arbeid en zorg (WAZO)

Vanaf vandaag hebben werknemers na de geboorte van een kind recht op ouderschapsverlof met uitkering van UWV. Het is niet de enige verlofvor...

hr

Wijzigingen in regels voor personeel per 1 juli 2022

HR | 07-06-2022 | Minimumloon

Werkgevers krijgen per 1 juli 2022 weer met een aantal veranderingen van de wet- en regelgeving te maken. Grotere wetswijzigingen met gevolg...

hr

Kabinet voert voorlopig geen wettelijk rouwverlof in

HR | 02-06-2022 | Verlofregelingen

Minister Van Gennip van SZW staat niet onwelwillend tegenover een wettelijk rouwverlof, maar constateert ook dat het bij dit verlof lastig i...

hr

Vragen over: het calamiteitenverlof

HR | 17-05-2022 | Verlofregelingen

Een werknemer kan verrast worden door bijvoorbeeld het overlijden van een naaste of de bevalling van een partner. Hiervoor bestaat een wette...

hr

Betaald ouderschapsverlof aanvragen bij UWV

HR | 10-05-2022 | Ouderschapsverlof

Vanaf 2 augustus 2022 krijgen werknemers de mogelijkheid om tijdens 9 van de 26 weken ouderschapsverlof een uitkering te ontvangen. Hiervoor...

s

Het verschil: maximumdagloon en maximumpremieloon

Salarisadministratie | 20-04-2022 | Sociale verzekeringen

Elke werkgever moet bij het bepalen van de te betalen werkgeversheffing Zorgverzekeringswet en premies werknemersverzekeringen rekening houd...

hr

Uitkering ouderschapsverlof van 50% naar 70% dagloon

HR | 08-03-2022 | Ouderschapsverlof

Nog vóór de inwerkingtreding van het betaald ouderschapsverlof verhoogt het kabinet het uitkeringspercentage van 50% naar 70% van het dagloo...

a

Ondersteuning rouwende werknemers kwestie van maatwerk

Arbo | 10-02-2022 | PSA

Werknemers die te maken krijgen met een sterfgeval, kunnen hierdoor langere tijd slechter functioneren. Als zij op het werk onvoldoende ruim...

hr

Betaald ouderschapsverlof bij geboorte vóór 2 augustus 2022

HR | 01-02-2022 | Ouderschapsverlof

Op 2 augustus 2022 treedt de Wet betaald ouderschapsverlof in werking. Vanaf dan kunnen werknemers ouderschapsverlof met een uitkering van U...