Nieuws

s

De BIK: een nieuwe, tijdelijke afdrachtvermindering

Salarisadministratie | 05-10-2020 | Aangifte loonheffingen

Het kabinet stuurt vandaag een nota van wijziging bij het Belastingplan 2021 naar de Tweede Kamer waarin de baangerelateerde investeringskor...

or

OR let op! Salaris en verlof niet heilig in coronatijd

OR | 11-05-2020 | Ondernemingsraad

Veel werkgevers zitten met de handen in het haar hoe zij hun organisatie door de coronacrisis kunnen slepen. Hoe ver mag de werkgever daarbi...

f

Ruime uitleg voor aanhorigheden door Hoge Raad

Fiscaal | 20-01-2020 | Afschrijven

Als een aanhorigheid behoort tot een gebouw en daaraan dienstbaar is, geldt ook hiervoor de beperking op de afschrijving tot 50% van de WOZ-...

bv

Langer wachten op opvolger fiscale eenheid VPB

Ondernemen | 21-10-2019 | Vennootschapsbelasting (VPB)

Het gaat het kabinet niet lukken om dit najaar al een schets te maken van de opvolger van de fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting (V...

f

Hoe is het met Prinsjesdagplannen van 2018 afgelopen?

Fiscaal | 09-09-2019 | Prinsjesdag

Ieder jaar komt het kabinet op Prinsjesdag met nieuwe plannen die het jaar daarop of in latere jaren hun beslag moeten krijgen. Maar deze pl...

bv

De kleine lettertjes: wettelijke reserves bij bv's

Ondernemen | 13-08-2019 | Dividend

Een bv die winst uit wil keren moet eerst met glans slagen voor de 'balanstest'. Het geld dat de onderneming spendeert aan uitdelen mag name...

f

Aftrekposten voor ondernemers bij belastingaangifte 2018

Fiscaal | 22-03-2019 | Ondernemersaftrek

Tot 1 mei heeft u de tijd om aangifte te doen over 2018. Voor ondernemers geldt dat die zelf het zakelijke deel van de belastingaangifte moe...

f

Energie- en milieulijst EIA, MIA en Vamil 2019 bekend

Fiscaal | 24-01-2019 | Investeren

Ondernemers kunnen ook dit jaar weer de fiscale tegemoetkoming(en) claimen als zij investeren in bedrijfsmiddelen die energie besparen en aa...

f

Memorie van antwoord Belastingplan 2019 naar Eerste Kamer gestuurd

Fiscaal | 06-12-2018 | Contact met de Belastingdienst

Staatssecretaris Snel van Financiën heeft de memorie van antwoord bij het pakket Belastingplan 2019 naar de Eerste Kamer gestuurd. Hieruit b...

f

Overgangsrecht voor beperking afschrijving gebouwen in de VPB

Fiscaal | 16-10-2018 | Vennootschapsbelasting (VPB)

In de heroverweging over het pakket vestigingsklimaat is overgangsrecht, in de vorm van een verzachting van de maatregel, opgenomen voor de...