Nieuws

fa

2019 mooi afronden en klaar voor de start in 2020

Financiële administratie | 22-11-2019 | Jaarverslag en jaarrekening

Met het einde van het jaar in zicht, wil elke organisatie zijn financiële zaakjes natuurlijk graag op orde hebben. Maar niet alleen netheid...

fa

Accountant moet meer aandacht geven aan fraude

Financiële administratie | 08-11-2019 | Fraude

Accountants besteden de afgelopen jaren steeds meer tijd en aandacht aan frauderisico’s en aanwijzingen voor fraude. Die aandacht bij bijvoo...

fa

Commissie wil één toezichthouder voor accountants

Financiële administratie | 07-10-2019 | Jaarverslag en jaarrekening

De Commissie Toekomst Accountancysector (CTA) heeft op 1 oktober haar tussenrapportage ter consultatie voorgelegd aan de sector en de stakeh...

fa

Kleine accountantsorganisaties voor kleine corporaties

Financiële administratie | 30-09-2019 | Jaarverslag en jaarrekening

Het marktaandeel van kleinere accountantsorganisaties in de woningcorporatiesector is het afgelopen jaar fors toegenomen. Dat meldt de Autor...

fa

Meer gemeenten vinden maar moeilijk een accountant

Financiële administratie | 30-07-2019 | Jaarverslag en jaarrekening

In vergelijking met 2018 en 2017 maken gemeenten zich dit jaar meer zorgen over het vinden van een accountant die de jaarrekening voor hen k...

fa

Zeven thema’s voor de accountantscontrole

Financiële administratie | 09-07-2019 | Jaarverslag en jaarrekening

Wat komt er allemaal kijken bij een goede accountantscontrole? Hierover boog de Stuurgroep Publiek Belang (SGPB) van de Nederlandse Beroepso...

fa

Financieel specialisten in soorten en maten

Financiële administratie | 02-07-2019 | Boekhouden

Door financiële taken, zoals de administratie en de belastingaangifte, uit te besteden aan een accountant of boekhouder kunnen organisaties...

fa

AFM signaleert dalende trend in kwaliteitswaarborgen

Financiële administratie | 18-06-2019 | Jaarverslag en jaarrekening

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) constateert dat er steeds minder gebruik wordt gemaakt van belangrijke kwaliteitsborgen bij de uitvoe...

fa

Gerechtsdeurwaarders trekken aan de bel

Financiële administratie | 07-05-2019 | Loonbeslag

De sector van gerechtsdeurwaarders had in 2018 te maken met een daling in omzet en in werkgelegenheid, is te lezen in het jaarverslag van de...

fa

Handleiding gepubliceerd over deponeren bij de KvK

Financiële administratie | 03-05-2019 | Jaarverslag en jaarrekening

Als organisaties (nog) niet over geschikte software beschikken biedt de Kamer van Koophandel (KvK) een online service. Maar daarin was een w...