Nieuws

fa

Beroepseed accountants ook voor ‘accountant in business’

Financiële administratie | 08-10-2018 | Jaarverslag en jaarrekening

Ook een zogenoemde registeraccountant in business moet de eed afleggen, het algemeen belang dienen en objectief zijn. De wet maakt geen onde...

fa

Handige leeswijzer over SBR geactualiseerd

Financiële administratie | 17-09-2018 | Standard Business Reporting (SBR)

Inmiddels is wel bekend dat het voor middelgrote organisaties vanaf de boekjaren die beginnen op of na 1 januari 2017 sinds 1 januari 2018 v...

fa

Meer aandacht van accountant voor cybercrime

Financiële administratie | 31-08-2018 | Cybercrime

Als uw organisatie de boeken laat controleren door een externe accountant, kunt u steeds meer vragen verwachten over cybersecurity. De konin...

fa

Gerechtsdeurwaarders hebben eigen 'Werkspot' voor mkb

Financiële administratie | 26-07-2018 | Debiteurenbeheer

Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf (mkb) kunnen vanaf nu gebruikmaken van Yuridis, een nieuw platform voor deurwaardersdiensten. Het...

fa

Houd deponeertermijn jaarrekening in het oog

Financiële administratie | 20-07-2018 | Jaarverslag en jaarrekening

Voor ieder boekjaar moet uw organisatie een jaarrekening deponeren bij de Kamer van Koophandel (KvK). Binnen vijf maanden na afloop van het...

fa

Controleopties of jaarrekeningen correct zijn gedeponeerd

Financiële administratie | 04-05-2018 | Jaarverslag en jaarrekening

Deponeert uw organisatie binnenkort de jaarrekening via Standard Business Reporting (SBR)? De Kamer van Koophandel (KvK) biedt een standaard...

fa

Enquête voor het mkb over dienstverlening accountants

Financiële administratie | 26-03-2018 | Jaarverslag en jaarrekening

EFAA, de Europese organisatie voor accountants in het mkb, vraagt mkb-ondernemingen om deel te nemen aan een enquête. Het onderzoek gaat ove...

fa

Het verschil: het jaarverslag en de jaarstukken

Financiële administratie | 15-03-2018 | Jaarverslag en jaarrekening

In het dagelijks taalgebruik worden de termen jaarverslag en jaarstukken vaak door elkaar gebruikt. Het lijken dezelfde begrippen, maar ze h...

hr

Wetsvoorstel gelijke beloning: boetes tot 10% van jaaromzet

HR | 08-03-2018 | Beloning

Vrouwen krijgen gemiddeld nog steeds minder betaald dan mannen. GroenLinks, PvdA, SP en 50Plus willen hier een einde aan maken met het wetsv...

fa

Voor 1 april ook aangifte van een BTW-balanspost over 2017

Financiële administratie | 02-03-2018 | Aangifte BTW

Een BTW-balanspost ontstaat als een onderneming er bij het opmaken van de jaarrekening achter komt dat niet alle BTW over het boekjaar 2017...