Nieuws

fa

SBR neemt hoge vlucht in 2018

Financiële administratie | 29-04-2019 | Standard Business Reporting (SBR)

In Nederland werden in 2018 42,8 miljoen berichten verstuurd via Standard Business Reporting (SBR), een groei van 11,5% ten opzichte van 201...

fa

SBR, XBRL en RGS uitgelegd

Financiële administratie | 11-03-2019 | Standard Business Reporting (SBR)

Veel organisaties zijn inmiddels verplicht om de jaarrekening te deponeren met Standard Business Reporting (SBR). Ook andere uitvragende par...

bv

Bestuurder kan aansprakelijkheid bij faillissement vermijden

Ondernemen | 13-02-2019 | Faillissement

Een bestuurder van een failliete onderneming kan aansprakelijk zijn voor belastingschulden of een gat in de kas. Maar dan moet de curator we...

fa

Beleggersvereniging wil meer aandacht voor frauderisico’s

Financiële administratie | 04-02-2019 | Fraude

Controlerend accountants moeten voor het signaleren van frauderisico’s de hulp van een forensisch accountant inschakelen. Dat schrijft de Ve...

fa

Meer aandacht accountant voor Wet late betalingen

Financiële administratie | 22-01-2019 | Jaarverslag en jaarrekening

Facturen van mkb-ondernemingen moeten volgens de Wet late betalingen sinds 2017 binnen een vastgestelde termijn aan het mkb worden voldaan d...

fa

Verplichte paragraaf over continuïteit in bestuursverslag

Financiële administratie | 21-12-2018 | Jaarverslag en jaarrekening

De Stuurgroep Publiek Belang van de Nederlandse Beroepsorganisatie voor Accountants (NBA) pleit ervoor een paragraaf in bestuursverslagen op...

fa

Goed voorraadbeheer houdt opslagkosten binnen de perken

Financiële administratie | 04-12-2018 | Budgetteren

Veel organisaties beschikken over een opslagplaats of magazijn waarin zij goederen bewaren. Als uw organisatie zo min mogelijk kosten wil ma...

fa

Minister wil met commissie accountancysector sneller hervormen

Financiële administratie | 27-11-2018 | Jaarverslag en jaarrekening

Minister Hoekstra stelt een commissie in die onafhankelijk gaat onderzoeken hoe de kwaliteit van de wettelijke controles door accountants ka...

fa

Invoering IFRS 16 heeft grote gevolgen voor jaarrekening

Financiële administratie | 19-11-2018 | Jaarverslag en jaarrekening

De invoering van de boekhoudregels van IFRS 16 heeft grote gevolgen voor de rapportage van organisaties die veel zogenoemde ‘off balance con...

fa

Aantal op tijd gedeponeerde jaarrekeningen gedaald

Financiële administratie | 09-11-2018 | Jaarverslag en jaarrekening

Voor ieder boekjaar moet uw organisatie een jaarrekening deponeren bij de Kamer van Koophandel (KvK). Die moet binnen een bepaalde termijn b...