Nieuws

fa

Nieuwe versie protocol voor mkb-accountants

Financiële administratie | 11-03-2016 | Jaarverslag en jaarrekening

Onlangs is een nieuwe versie van het Accountantsprotocol Besluit Kwaliteitseisen CBM 2015 gepubliceerd. Het protocol beschrijft de werkzaamh...

fa

Wetgevingstraject accountancy verlengd

Financiële administratie | 19-02-2016 | Jaarverslag en jaarrekening

Het was de bedoeling dat twee wetsvoorstellen die accountantsorganisaties betreffen op hetzelfde moment ingediend bij en behandeld zouden wo...

fa

Nieuwe regels permanente educatie accountants

Financiële administratie | 11-02-2016 | Jaarverslag en jaarrekening

Naar verwachting treedt er per 2017 een nieuw stelsel voor de permanente educatie (PE) van accountants in werking. Dit jaar vindt er alvast...

fa

Nieuwe structuur controleverklaring bekend

Financiële administratie | 14-01-2016 | Jaarverslag en jaarrekening

Als minister Dijsselbloem van Financiën ermee instemt, gelden er voor de boekjaren die op of na 15 december 2016 eindigen nieuwe standaarden...

fa

Aanpassing Besluit modellen jaarrekening

Financiële administratie | 07-01-2016 | Jaarverslag en jaarrekening

De jaarrekening over het boekjaar 2015 moet uw organisatie uiterlijk op 31 mei 2016 opstellen. In het Besluit modellen jaarrekening (BMJ) vi...

fa

Waardering activa in 2016

Financiële administratie | 31-12-2015 | Jaarverslag en jaarrekening

Met ingang van het boekjaar 2016 moet uw organisatie nieuwe waarderingsregels toepassen. Dit is het gevolg van de regels uit de Uitvoeringsw...

fa

Nieuw kennisplatform voor het mkb

Financiële administratie | 30-11-2015 | Jaarverslag en jaarrekening

Het online kennisplatform ‘de staat van het mkb’ is onlangs gelanceerd. Deze website is gevuld met cijfermateriaal, lopende statistieken en...

fa

Nieuw jaarrekeningenrecht alvast benutten

Financiële administratie | 30-10-2015 | Jaarverslag en jaarrekening

Onlangs is er een besluit gepubliceerd dat aangeeft wanneer de geplande wijziging van het jaarrekeningenrecht in werking treedt. Het gaat om...

fa

Nieuwe deadline deponeren jaarrekening

Financiële administratie | 30-09-2015 | Jaarverslag en jaarrekening

De Eerste Kamer is akkoord gegaan met het wetsvoorstel dat een nieuw jaarrekeningregime toevoegt aan Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek: de m...

fa

Accountantsverklaring wordt uitgebreid

Financiële administratie | 22-07-2015 | Jaarverslag en jaarrekening

Aan de accountantsverklaring ontlenen derden, zoals aandeelhouders, het vertrouwen dat er sprake is van een solide onderneming. Incidenten h...