Nieuws

f

Elektrische auto van de zaak in 2021 minder voordelig

Fiscaal | 20-10-2020 | Auto van de zaak

Zakelijke rijders van een nieuwe elektrische auto zijn in 2021 duurder uit dan dit jaar. De bijtelling voor privégebruik stijgt namelijk opn...

f

Doorschuiven autosubsidie naar volgend jaar onmogelijk

Fiscaal | 08-10-2020 | Auto van de zaak

De subsidiepot waarop particulieren bij de aankoop van een elektrische auto een beroep konden doen vanaf 4 juni was al binnen 8 dagen leeg....

f

Eigenwoningforfait zakt in 2021 naar 0,50%

Fiscaal | 15-09-2020 | Eigen woning

In de Sleuteltabel, onderdeel van het Belastingplan 2021, is te lezen dat het eigenwoningforfait voor woningen met een WOZ-waarde tot € 1.11...

f

Lagere bijtelling voor elektrische auto met zonnepanelen

Fiscaal | 15-09-2020 | Auto van de zaak

De korting op de bijtelling wegens privégebruik voor emissievrije auto’s wordt ook na 2020 gecontinueerd, maar wel geleidelijk afgebouwd. In...

f

Voortgang verlaging energiebelasting laadpaal

Fiscaal | 15-09-2020 | Auto van de zaak

Tot eind 2020 geldt een verlaagd tarief voor de energiebelasting voor de tarieven van de elektriciteit van openbare laadpalen. Deze maatrege...

f

Moment van inschrijving wordt bepalend voor bpm

Fiscaal | 15-09-2020 | Auto van de zaak

Het tijdstip waarop de belasting op personenauto’s en motorrijwielen (bpm) wordt bepaald, is nu nog het moment van registratie van een motor...

s

Fiscus beantwoordt vragen over loonheffingen en corona

Salarisadministratie | 08-09-2020 | Werkkostenregeling (WKR)

De Belastingdienst heeft antwoorden op veelgestelde vragen over loonheffingen tijdens de coronacrisis online gepubliceerd. Er komen verschil...

s

Reizen van camping naar werk soms woon-werkverkeer

Salarisadministratie | 20-08-2020 | Reiskosten

Als een werknemer tijdens de zomervakantie langere tijd op een camping verblijft en vanaf daar naar zijn werk reist, kan er sprake zijn van...

f

Wat is er gebeurd met de Prinsjesdagplannen van 2019?

Fiscaal | 17-08-2020 | Prinsjesdag

Prinsjesdag is traditioneel de dag dat het kabinet strooit met plannen voor de komende jaren. Maar plannen worden pas wetten als ze ongescho...

s

Pilot met variabele bijtelling van start

Salarisadministratie | 10-08-2020 | Auto van de zaak

Onlangs is een pilot gestart waarin de effecten worden onderzocht van het betalen van een bijtelling per gereden privékilometer in plaats va...