Nieuws

f

Kabinet wil reparaties in regelingen bedrijfsopvolging

Fiscaal | 01-05-2023 | Successiewet

In de Voorjaarsnota 2023 heeft het kabinet ook verschillende ingrepen aangekondigd in de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR). Die reparaties mo...

fa

De geheimhoudingsverklaring bij een bedrijfsoverdracht

Financiële administratie | 14-03-2023 | Bedrijfsoverdracht

Een accountant of financieel adviseur speelt vaak een belangrijke rol bij de verkoop van een onderneming. Als een kandidaat-koper zich heeft...

f

Vertrokken vennoot loopt vergoeding voor goodwill mis

Fiscaal | 21-02-2023 | Bedrijfsoverdracht

Een ondernemer die uit een vennootschap onder firma (vof) stapte, wilde bij zijn vertrek ook een vergoeding voor de opgebouwde goodwill van...

f

Verhuur onderneming valt onder fiscale vrijstelling BOR

Fiscaal | 06-12-2022 | Successiewet

Een opvolger die een geschonken onderneming verhuurt kan evengoed een beroep doen op de fiscale vrijstelling van de bedrijfsopvolgingsregeli...

bv

CPB: overweeg afschaffen van fiscale vrijstelling BOR

Ondernemen | 30-05-2022 | Successiewet

De bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) doet waar hij voor bedoeld is: het betalen van erf- en schenkbelasting is geen belemmering voor bedrijfs...

bv

Familiebedrijf wil meer haast maken met overdracht

Ondernemen | 25-02-2022 | Familiebedrijven

Een deel van de Nederlandse familiebedrijven wil de onderneming sneller overdragen aan een opvolger. Zij vrezen namelijk dat zij anders geen...

f

Overdragen IB-onderneming kan heel goedkoop

Fiscaal | 11-10-2021 | Bedrijfsoverdracht

Met de geruisloze doorschuifregelingen in de inkomstenbelasting (IB) kan een ondernemer zijn onderneming fiscaal voordelig overdragen. Draag...

f

Tweede Kamer wil betere bedrijfsopvolgingsfaciliteit

Fiscaal | 08-07-2021 | Successiewet

De Tweede Kamer heeft via twee moties meer aandacht gevraagd voor de bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF) in de Successiewet. Deze BOF is qua...

bv

Evaluatie van fiscale bedrijfsopvolgingsregelingen

Ondernemen | 18-06-2021 | Bedrijfsoverdracht

Staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat heeft gereageerd op een motie van de Tweede Kamer waarin is gevraagd in kaart te b...

bv

Familiebedrijf vreest einde fiscaal voordeel opvolging

Ondernemen | 09-04-2021 | Successiewet

Familiebedrijven vrezen dat een nieuw kabinet zal morrelen aan de fiscale voordelen voor bedrijfsopvolging. Een versobering heeft namelijk f...