Nieuws

s

Correctie loonaangifte voor 1 april? Geen belastingrente

Salarisadministratie | 28-03-2022 | Aangifte loonheffingen

Een werkgever betaalt geen belastingrente als hij vóór 1 april 2022 een fout in de aangifte loonheffingen over 2021 corrigeert. De correctie...

f

Aantal boekenonderzoeken fiscus loopt terug

Fiscaal | 22-03-2022 | Belastingcontrole

Overkoepelend thema voor de Belastingdienst dit jaar is het ‘herstel van vertrouwen’, zo blijkt uit verschillende rapportages. Niet zo vreem...

f

Dga en bv verantwoordelijk voor geadviseerde constructie

Fiscaal | 27-01-2022 | Vennootschapsbelasting (VPB)

Een ondernemer kan niet alle verantwoordelijkheid voor een geadviseerde (schijn)constructie op zijn belastingadviseur afschuiven als duideli...

bv

Afspraak met fiscus niet nakomen komt bv duur te staan

Ondernemen | 14-01-2022 | Contact met de Belastingdienst

Afspraken met de Belastingdienst over het gestaag aflossen van een belastingschuld zijn bepaald niet vrijblijvend. Een bv die niet had volda...

bv

Dga gebonden aan dividendafspraak met inspecteur

Ondernemen | 09-07-2021 | Contact met de Belastingdienst

Het devies ‘weet wat u afspreekt’ gaat ook nadrukkelijk op voor afspraken met de Belastingdienst. Een directeur-grootaandeelhouder (dga) mer...

fa

Vragen over: vooroverleg met de Belastingdienst

Financiële administratie | 09-07-2021 | Contact met de Belastingdienst

Als uw organisatie van tevoren wil weten hoe het zit met belastingheffing, invorderingen en belastingwetten, kunt u een vooroverleg of rulin...

f

Gifbeker Belastingdienst raakt maar voller en voller

Fiscaal | 15-03-2021 | Contact met de Belastingdienst

Vanuit het ministerie van Financiën is een brief aan de Tweede Kamer gestuurd waarin alle wetten en besluiten zijn opgenomen die de Belastin...

f

Geen boete als aangifte door accountant is gedaan

Fiscaal | 03-12-2020 | Belastingcontrole

De rechter vindt dat een boete die opgelegd is aan een belastingplichtige moet worden vernietigd als die belastingplichtige erop mocht vertr...

f

Vanaf 2021 constructies melden op portaal fiscus

Fiscaal | 23-11-2020 | Contact met de Belastingdienst

Intermediairs en belastingplichtigen moeten vanaf 1 januari 2021 grensoverschrijdende constructies gaan melden bij de Belastingdienst. Dit k...

f

Belastingrente VPB niet terug naar 8%, maar naar 4%

Fiscaal | 26-10-2020 | Belastingcontrole

Vanwege de coronacrisis verlaagde het kabinet de invorderingsrente en de belastingrente naar 0,01%. De invorderingsrente blijft tot 31 decem...