Nieuws

f

Vragen over: aftopping aftrekposten inkomstenbelasting

Fiscaal | 17-01-2023 | Inkomstenbelasting (IB)

De aftrekposten in de inkomstenbelasting zijn de afgelopen jaren geleidelijk aan afgetopt. In 2023 is deze operatie afgerond, en is het maxi...

bv

Aanpak excessieve leningen dga’s van start

Ondernemen | 20-12-2022 | Aanmerkelijk belang (box 2)

Directeuren-grootaandeelhouders (dga’s) krijgen vanaf 2023 voor het eerst te maken met een heffing op zogeheten ‘excessieve’ leningen bij de...

f

Eigenwoningforfait zakt in 2023 verder naar 0,35%

Fiscaal | 20-09-2022 | Hypotheek en eigen woning

Het eigenwoningforfait voor woningen met een WOZ-waarde tot € 1.200.000 zakt volgend jaar naar 0,35%. Voor woningen vanaf dit bedrag zal in...

f

Wat heeft u deze zomer fiscaal allemaal gemist?

Fiscaal | 01-09-2022 | Contact met de Belastingdienst

Nu de zomervakantie in het zuiden ook bijna op z’n eind loopt is het tijd om u fiscaal weer op scherp te zetten. Welk nieuws heeft u allemaa...

f

Eigen woning veel duurder door voorstellen rapport

Fiscaal | 28-07-2022 | Hypotheek en eigen woning

Belastingplichtigen met een eigen woning zullen door de voorstellen die zijn opgenomen in het rapport ‘Licht uit, spot aan: de vermogensverd...

f

Hypotheekrenteaftrek komende jaren nog niet omlaag

Fiscaal | 14-07-2022 | Hypotheek en eigen woning

Omdat de Belastingdienst het heel druk heeft met de afwikkeling van de box 3-compensatie kan de dienst de komende tijd de invoer van nieuwe...

f

Kabinet wil snoeien in aantal fiscale regelingen

Fiscaal | 07-06-2022 | Contact met de Belastingdienst

Het kabinet wil deze regeerperiode stappen zetten om het belastingstelsel eenvoudiger te maken. Daarom zullen fiscale regelingen waarvan bij...

f

Jubelton vanaf 2023 naar € 27.231, verdwijnt in 2024

Fiscaal | 14-03-2022 | Successiewet

De schenkingsvrijstelling eigen woning, ook wel de jubelton genoemd, gaat per 1 januari 2023 omlaag naar € 27.231. Nu bedraagt deze nog € 10...

f

Voordeel behalen bij het invullen van aangifte IB 2021

Fiscaal | 24-02-2022 | Inkomstenbelasting (IB)

Het loket bij de Belastingdienst gaat op 1 maart a.s. weer open voor de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting (IB). Veel van de fiscale geg...

f

Bezwaar maken tegen te hoge WOZ-waarde?

Fiscaal | 08-02-2022 | Bedrijfshuisvesting

Bij woningen en bedrijfspanden zitten ze komende weken weer in de digitale brievenbus: de WOZ-beschikkingen voor 2022. Deze waardering van v...