Nieuws

f

Rechter kraakt box 3-heffing ‘nieuwe stijl’

Fiscaal | 16-08-2021 | Inkomen uit sparen en beleggen (box 3)

Het nieuwe systeem voor de heffing op spaargeld en beleggingen is onredelijk en discriminerend, zo oordeelt de rechtbank in Groningen. Maar...

f

Tweede Kamer hamert op spoed met wijzigen box 3-heffing

Fiscaal | 12-07-2021 | Inkomen uit sparen en beleggen (box 3)

Het kabinet moet nog dit jaar met een plan komen voor het belasten van het werkelijke rendement in box 3 van de inkomstenbelasting. En voor...

f

Interen op vermogen door box 3 is buitensporige last

Fiscaal | 05-07-2021 | Inkomen uit sparen en beleggen (box 3)

De Hoge Raad stelt dat er sprake kan zijn van een buitensporige last als de box 3-heffing ertoe leidt dat een belastingplichtige inteert op...

f

Wat is er opgenomen in het pakket Belastingplan 2022?

Fiscaal | 28-06-2021 | Prinsjesdag

Demissionair staatssecretaris Vijlbrief van Financiën heeft de Tweede Kamer een overzicht gestuurd van de wetsvoorstellen die waarschijnlijk...

f

Opening voor belasten werkelijk rendement in box 3

Fiscaal | 22-06-2021 | Inkomen uit sparen en beleggen (box 3)

Het onderzoek naar het belasten van het werkelijke rendement in box 3 van de inkomstenbelasting is klaar. Daaruit valt op te maken: er zijn...

f

Roep om eigen woning naar box 3 klinkt steeds meer

Fiscaal | 31-05-2021 | Hypotheek en eigen woning

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) vindt dat de belastingvoordelen die een huiseigenaar nu geniet in ons land te ruimhartig zijn. Het F...

bv

Betalingskorting VPB blijft nog in 2022

Ondernemen | 26-04-2021 | Vennootschapsbelasting (VPB)

Het kabinet heeft op een rijtje gezet wat er de komende tijd nog te verwachten valt aan fiscale plannen, evaluaties en onderzoeken. Zo zou b...

f

Rechter laat ‘nieuwe’ heffing box 3 in stand

Fiscaal | 06-04-2021 | Inkomen uit sparen en beleggen (box 3)

De belasting op spaargeld en beleggingen die sinds 2017 geldt is niet in strijd met Europese regels. Maar de Nederlandse wetgever zit met de...

f

Box 3-heffing over 2017 discrimineert, vindt A-G

Fiscaal | 30-03-2021 | Inkomen uit sparen en beleggen (box 3)

De wetgever heeft nog flink wat werk te doen met de heffing op spaargeld en beleggingen in box 3. Dat valt op te maken uit de conclusie van...

f

Massaalbezwaarprocedure voor bezwaren box 3 IB 2020

Fiscaal | 29-03-2021 | Inkomen uit sparen en beleggen (box 3)

De bezwaarschriften die belastingplichtigen indienen tegen de box 3-heffing over 2020 heeft staatssecretaris Vijlbrief van Financiën weer aa...