Nieuws

f

Roep om eigen woning naar box 3 klinkt steeds meer

Fiscaal | 31-05-2021 | Eigen woning

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) vindt dat de belastingvoordelen die een huiseigenaar nu geniet in ons land te ruimhartig zijn. Het F...

bv

Betalingskorting VPB blijft nog in 2022

Ondernemen | 26-04-2021 | Vennootschapsbelasting (VPB)

Het kabinet heeft op een rijtje gezet wat er de komende tijd nog te verwachten valt aan fiscale plannen, evaluaties en onderzoeken. Zo zou b...

f

Rechter laat ‘nieuwe’ heffing box 3 in stand

Fiscaal | 06-04-2021 | Inkomen uit sparen en beleggen (box 3)

De belasting op spaargeld en beleggingen die sinds 2017 geldt is niet in strijd met Europese regels. Maar de Nederlandse wetgever zit met de...

f

Box 3-heffing over 2017 discrimineert, vindt A-G

Fiscaal | 30-03-2021 | Inkomen uit sparen en beleggen (box 3)

De wetgever heeft nog flink wat werk te doen met de heffing op spaargeld en beleggingen in box 3. Dat valt op te maken uit de conclusie van...

f

Massaalbezwaarprocedure voor bezwaren box 3 IB 2020

Fiscaal | 29-03-2021 | Inkomen uit sparen en beleggen (box 3)

De bezwaarschriften die belastingplichtigen indienen tegen de box 3-heffing over 2020 heeft staatssecretaris Vijlbrief van Financiën weer aa...

f

DNB: eigen huis moet naar box 3

Fiscaal | 11-01-2021 | Eigen woning

De Nederlandse Bank (DNB) vindt dat de fiscale verschillen tussen het huren en kopen van een woning kleiner moeten worden. Dit kan door het...

f

Met inkeerregeling is € 12 miljard binnengehaald

Fiscaal | 19-11-2020 | Inkomen uit sparen en beleggen (box 3)

Uit het rapport ‘Belastingontduiking en vermogensongelijkheid’ van het Centraal Planbureau (CPB) blijkt dat er met de inkeerregeling € 12 mi...

f

Belastingpakket voor 2021 door Tweede Kamer aangenomen

Fiscaal | 16-11-2020 | Prinsjesdag

De Tweede Kamer is onlangs akkoord gegaan met het Belastingpakket voor 2021. Daarmee is de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) met no...

f

Geen compensatie van box 3-heffing over jaren 2013-2016

Fiscaal | 19-10-2020 | Inkomen uit sparen en beleggen (box 3)

Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën heeft gemeld dat het kabinet de belastingplichtigen die vinden dat ze te veel box 3-heffing hebben...

f

Inkomen boven armoedegrens, dan box 3-heffing betalen

Fiscaal | 05-10-2020 | Inkomen uit sparen en beleggen (box 3)

Het gerechtshof in Amsterdam heeft aangegeven dat de box 3-heffing over 2017 geen buitensporige en onevenredig zware last is als de belastin...