Nieuws

f

De IB-maatregelen uit het regeerakkoord

Fiscaal | 12-10-2017 | Prinsjesdag

Het nieuwe kabinet heeft heel wat fiscale noten op zijn zang. Wie van verandering houdt, wordt door het regeerakkoord zeker niet teleurgeste...

f

Vrijstelling in box 3 naar € 30.000

Fiscaal | 10-10-2017 | Inkomen uit sparen en beleggen (box 3)

In het regeerakkoord staat opgenomen dat het bedrag in box 3 waarover belastingplichtigen geen inkomstenbelasting hoeven te betalen, verhoog...

f

Hypotheekrenteaftrek vanaf 2020 versneld lager

Fiscaal | 06-10-2017 | Eigen woning

Er zijn al wat fiscale plannen uitgelekt van het nieuwe regeerakkoord dat a.s. dinsdag definitief bekend wordt gemaakt. Zo zal de hypotheekr...

f

Vrijstelling in box 3 naar € 30.000

Fiscaal | 05-10-2017 | Inkomen uit sparen en beleggen (box 3)

Het nieuw te vormen kabinet gaat het bedrag in box 3 waarover geen inkomstenbelasting hoeft te worden betaald, verhogen naar € 30.000. Deze...

f

Voor 1 oktober voorlopige aanslag vragen om box 3 te besparen

Fiscaal | 25-09-2017 | Inkomen uit sparen en beleggen (box 3)

Door voor 1 oktober a.s. om een voorlopige aanslag te verzoeken, mag een belastingplichtige het bedrag van het verzoek per 1 januari 2018 al...

f

Percentages forfaitair rendement box 3 2018 wat lager

Fiscaal | 19-09-2017 | Inkomen uit sparen en beleggen (box 3)

De percentages voor de forfaitair rendementen op sparen én beleggen van box 3 voor 2018 zijn ook bekendgemaakt. Het forfaitair rendement voo...

f

Wat is er met de plannen van Prinsjesdag 2016 gebeurd?

Fiscaal | 11-09-2017 | Prinsjesdag

Ieder jaar komt het kabinet op Prinsjesdag met nieuwe plannen die het jaar daarop of in latere jaren hun beslag moeten krijgen. Maar deze pl...

f

Met buitensporige last box 3 weer niet onderuit

Fiscaal | 31-08-2017 | Inkomen uit sparen en beleggen (box 3)

Met het stellen dat er sprake van een buitensporige last is bij de box 3-heffing in 2012 en 2013 komt een belastingplichtige ook deze keer n...

f

Lening aan starter is geen ondernemingsvermogen

Fiscaal | 28-08-2017 | Winst uit onderneming

Een ondernemer voor de inkomstenbelasting die een vastgoedbedrijf exploiteert, kan een door hem verstrekte lening aan een starter niet tot z...

f

Bespaar belasting met fonds voor gemene rekening

Fiscaal | 14-08-2017 | Inkomen uit sparen en beleggen (box 3)

Om box 3-belasting te besparen zijn vermogende particulieren massaal gebruik gaan maken van het fonds voor gemene rekening. De toekenning va...