Nieuws

f

Eigenwoningforfait zakt in 2021 naar 0,50%

Fiscaal | 15-09-2020 | Eigen woning

In de Sleuteltabel, onderdeel van het Belastingplan 2021, is te lezen dat het eigenwoningforfait voor woningen met een WOZ-waarde tot € 1.11...

f

Vrijstelling box 3 gaat naar € 50.000

Fiscaal | 15-09-2020 | Inkomstenbelasting (IB)

In het nieuwe wetsvoorstel over box 3 van de inkomstenbelasting dat op Prinsjesdag is bekendgemaakt, staat dat de vrijstelling naar € 50.000...

f

Menselijke maat terug in het toeslagenstelsel

Fiscaal | 15-09-2020 | Inkomstenbelasting (IB)

Het huidige toeslagenstelsel is aan vervanging toe. Een hervorming van het toeslagenstelsel vergt echter iets meer tijd. Om nu al de ergste...

f

Tarief 1e schijf inkomstenbelasting daalt in 2021

Fiscaal | 15-09-2020 | Inkomstenbelasting (IB)

In 2021 geldt dat belastingplichtigen tot en met een inkomen van € 68.507 37,10% aan loonbelasting of inkomstenbelasting betalen, daarboven...

f

Zelfstandigenaftrek nog sneller omlaag

Fiscaal | 15-09-2020 | Inkomstenbelasting (IB)

Vorig jaar werd al duidelijk dat de zelfstandigenaftrek naar € 5.000 verlaagd zou worden in negen jaar. Maar het kabinet heeft in het Belast...

f

Lichtpuntjes voor mkb in uitgelekte Prinsjesdag-plannen

Fiscaal | 31-08-2020 | Prinsjesdag

Het kabinet heeft in deze roerige coronatijden wat opstekers voor mkb'ers in petto op Prinsjesdag. Zo zou het lage tarief in de vennootschap...

f

Nog wat financieels gemist in uw vakantie?

Fiscaal | 31-08-2020 | Inkomstenbelasting (IB)

In vakantietijd zult u waarschijnlijk net even wat minder het nieuws volgen dan u normaal doet. Om u weer helemaal financieel op scherp te z...

f

Prinsjesdag-plannen inkomstenbelasting: box 3 wijzigt

Fiscaal | 24-08-2020 | Inkomstenbelasting (IB)

Wat zit er in het Prinsjesdag-koffertje voor de inkomstenbelasting? In elk geval nieuwe tarieven in box 1 en box 2. Ook wil het kabinet – ni...

f

Wat is er gebeurd met de Prinsjesdagplannen van 2019?

Fiscaal | 17-08-2020 | Prinsjesdag

Prinsjesdag is traditioneel de dag dat het kabinet strooit met plannen voor de komende jaren. Maar plannen worden pas wetten als ze ongescho...

f

Samen checken aangiftes fiscale partners niet nodig

Fiscaal | 23-07-2020 | Inkomstenbelasting (IB)

De Hoge Raad vindt dat de fiscus de aangiften inkomstenbelasting van fiscale partners niet gezamenlijk hoeft te beoordelen. Als later blijkt...