Nieuws

f

Zelfstandigenaftrek daalt in 2024 naar € 3.750

Fiscaal | 19-09-2023 | Zelfstandigenaftrek

Elke ondernemer voor de inkomstenbelasting die voldoet aan het urencriterium heeft recht op zelfstandigenaftrek. Deze aftrekpost wordt al ja...

f

Uitgebreid fiscaal keuzemenu voor politieke partijen

Fiscaal | 18-08-2023 | Inkomstenbelasting (IB)

Welke van deze fiscale regelingen wilt u afschaffen: de ondernemersaftrek, het verlaagde tarief in de vennootschapsbelasting of de onbelaste...

f

Veel fiscale regelingen achterhaald of niet efficiënt

Fiscaal | 14-07-2023 | Contact met de Belastingdienst

De nu opgeleverde evaluatie van 116 fiscale uitzonderingsregelingen is niet mals. Veel regelingen zijn niet meer nodig, niet effectief, te m...

f

Achteraf opgestelde urenstaat toegelaten, mits gedetailleerd

Fiscaal | 05-06-2023 | Ondernemersaftrek

De rechter heeft een achteraf opgestelde urenstaat voor het verkrijgen van de zelfstandigenaftrek goedgekeurd die de fiscus eerder had afgek...

fa

In 2022 veel gebruikgemaakt van de MIA en Vamil

Financiële administratie | 26-05-2023 | Investeren

Met de milieu-investeringsaftrek (MIA) en de willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil), kan een organisatie fiscaal voordelig i...

fa

Demonstratiemodel komt in aanmerking voor MIA

Financiële administratie | 24-03-2023 | Investeren

Innoveren in milieuvriendelijke producten staat hoog op de agenda. Soms zijn dan demonstratiemodellen nodig, bijvoorbeeld bij voertuigen. De...

f

Gespecificeerde urenregistratie nodig voor zelfstandigenaftrek

Fiscaal | 23-02-2023 | Zelfstandigenaftrek

Om als ondernemer voor de inkomstenbelasting (IB) voor de zelfstandigenaftrek in aanmerking te komen moet diegene aan het urencriterium vold...

f

Vragen over: aftopping aftrekposten inkomstenbelasting

Fiscaal | 17-01-2023 | Inkomstenbelasting (IB)

De aftrekposten in de inkomstenbelasting zijn de afgelopen jaren geleidelijk aan afgetopt. In 2023 is deze operatie afgerond, en is het maxi...

f

Duidelijkere regels over beoordeling arbeidsrelaties

Fiscaal | 19-12-2022 | Werken met zzp'ers

Als het aan het kabinet ligt komen er duidelijke regels over de beoordeling van arbeidsrelaties. Deze regels moeten ertoe leiden dat het gri...

f

Bv toch maar inruilen voor de IB-onderneming?

Fiscaal | 13-10-2022 | Vennootschapsbelasting (VPB)

De politiek vindt al jaren dat de fiscale verschillen tussen werknemers, ondernemers voor de inkomstenbelasting (IB) en directeur-grootaande...