Nieuws

f

To BOF or not to BOF, dat is de vraag bij vastgoed

Fiscaal | 29-08-2017 | Successiewet

De bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF) kan ook gelden voor aandelen in een vastgoedonderneming, maar daarbij maken rechters wel per geval een...

f

Aangifte schenkbelasting doen kan nu ook online

Fiscaal | 22-05-2017 | Successiewet

De aangifte schenkbelasting kan voortaan online worden gedaan. De ontvanger van de schenking kan dit doen door met zijn DigiD in te loggen o...

bv

Bof blijkt redder in nood voor familiebedrijf

Ondernemen | 18-05-2017 | Familiebedrijven

Familiebedrijven zitten in Nederland in hun maag met de erfbelasting, zo blijkt uit onderzoek. De Nederlandse erfbelasting is aanzienlijk ho...

f

Verhouding activiteiten bij BOF niet van belang

Fiscaal | 16-03-2017 | Successiewet

Bij de vraag of de bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF) wel of niet kan worden toegepast voor aandelen in een vastgoed-bv moet er bekeken word...

bv

Informatieplicht dga-pensioen nog onduidelijk

Ondernemen | 31-10-2016 | Pensioen in eigen beheer

Dga’s die hun pensioen in eigen beheer willen afkopen, hebben hiervoor een informatieplicht richting de fiscus. Hoewel het wetsvoorstel hier...

f

BOF geldt niet voor kleine indirecte belangen

Fiscaal | 20-09-2016 | Successiewet

Het is niet langer mogelijk om de bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF) toe te passen bij indirecte belangen van minder dan 5%. Hiermee reparee...

f

Schenkbelasting bij kwijtschelding schuld

Fiscaal | 15-08-2016 | Successiewet

Om te bepalen of iemand een beroep kan doen op de bijzondere schenkingsvrijstelling dat hij niet in staat is om zijn schulden te betalen, mo...

f

Wat kunt u verwachten met Prinsjesdag?

Fiscaal | 08-08-2016 | Prinsjesdag

Op de derde dinsdag van september presenteert het kabinet het Belastingplan 2017 aan de Tweede Kamer. Maar voor die tijd zijn er vaak al hee...

f

Extra ruimte voor schenking eigen woning

Fiscaal | 18-07-2016 | Successiewet

De hogere schenkingsvrijstelling van € 100.000 in 2017 is ook van toepassing voor diegenen die in 2015 en 2016 gebruik hebben gemaakt of nog...

f

Kabinet repareert bedrijfsopvolgingsfaciliteit

Fiscaal | 01-07-2016 | Successiewet

De bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF) mag alleen worden toegepast bij een indirect belang van 5% of meer. Het kabinet komt op Prinsjesdag me...