Nieuws

bv

Ook BOF voor klein indirect belang

Ondernemen | 09-05-2016 | Successiewet

De bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF) mag ook worden toegepast als er sprake is van een indirect belang dat kleiner is dan 5% (het aanmerkel...

f

BOF ook voor schenking aandelen vastgoed-bv

Fiscaal | 19-04-2016 | Successiewet

De bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF) in de schenk- en erfbelasting mag ook worden toegepast bij schenking van aandelen in een vastgoed-bv....

f

Nu ook in bezwaar tegen te lage WOZ-waarde

Fiscaal | 22-03-2016 | Eigen woning

De bezitter van een (bedrijfs)pand of een woning kan sinds 1 oktober 2015 ook in bezwaar en beroep tegen een te lage WOZ-waarde door een aan...

f

Schenkbelasting 2015 aangeven vóór 1 maart

Fiscaal | 22-02-2016 | Successiewet

De ontvanger van een schenking moet in principe een aangifte schenkbelasting indienen. De aangifte schenkbelasting over 2015 moet vóór 1 maa...

f

Fiscus te laat met navordering erfbelasting

Fiscaal | 05-11-2015 | Successiewet

Als de termijn van 12 jaar om na te vorderen verstreken is, mag de Belastingdienst voor eventueel verschuldigd geworden erfbelasting geen na...

f

Vrijstelling schenkbelasting verruimd

Fiscaal | 15-09-2015 | Eigen woning

De eenmalig verhoogde vrijstelling in de schenkbelasting voor schenkingen van ouders aan kinderen tussen 18 en 40 jaar wordt verruimd. Voorw...

f

Hogere vrijstelling voor gehuwde mantelzorger

Fiscaal | 10-09-2015 | Successiewet

Neemt u als mantelzorger uw ouder in huis, dan kunt u voor de erfbelasting de hogere partnervrijstelling krijgen. Volgens Rechtbank Zeeland-...

f

Betere bescherming erfgenamen bij tegenvallers

Fiscaal | 25-06-2015 | Successiewet

Minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie heeft een wetsvoorstel ingediend dat erfgenamen beter moet beschermen tegen deze onverwach...

f

Erfgenamen de klos bij schenken aan onbekende

Fiscaal | 01-05-2015 | Successiewet

Er kan volgens de rechter sprake zijn van een belaste schenking (vrij van recht) als de verkrijger onbekend is. Bij het overlijden van de sc...

f

Geen verlenging schenkingsvrijstelling woning

Fiscaal | 18-08-2014

Tot het einde van het jaar kunt u nog gebruikmaken van de schenkingsvrijstelling van € 100.000 voor schenkingen die de verkrijger gebruikt v...