Nieuws

s

Whk-beschikking 2023 mogelijk onjuist bij no-riskpolis

Salarisadministratie | 05-12-2022 | Sociale verzekeringen

Volgens een uitspraak van de Hoge Raad vallen meer uitkeringen onder de zogenoemde no-riskpolis dan waar de Belastingdienst vanuit ging. Dat...

s

Per 2023 nog geen nieuwe regels WW-premie bij urenuitbreiding

Salarisadministratie | 05-12-2022 | Sociale verzekeringen

Werkgevers kunnen ook in het jaar 2023 een lage premie voor de Werkloosheidswet (WW) betalen over een tijdelijke urenuitbreiding van een vas...

fa

Vaststellingsloket NOW 5 langer open voor controle

Financiële administratie | 05-12-2022 | Corona-advies

Minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft bekendgemaakt dat het vaststellingsloket voor de NOW 5 langer openblijft. De...

hr

WAB leidt vooralsnog niet tot meer vaste banen

HR | 02-12-2022 | Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

Het doel van de in 2020 ingevoerde Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) is om de kloof tussen vaste en flexibele contracten te verkleinen. Eén v...

or

Ook minstens 60 OR-uren per jaar voor parttimers

OR | 02-12-2022 | OR-faciliteiten

Een werknemer die zitting neemt in de ondernemingsraad (OR), moet altijd minstens 60 uur per jaar kunnen besteden aan zijn medezeggenschapsw...

hr

Helderheid over eenzijdig wijzigen arbeidsvoorwaarden

HR | 02-12-2022 | Arbeidsvoorwaarden

Ontbreekt een eenzijdig wijzigingsbeding in de arbeidsovereenkomst, dan kan een werkgever onder strenge voorwaarden toch de arbeidsvoorwaard...

a

Arbodienst voor ondersteuning verzuimbegeleiding

Arbo | 02-12-2022 | Arbodienst

De arbodienst ondersteunt zowel de werkgever als de werknemer bij de uitvoering van het verzuim- en arbeidsomstandighedenbeleid. De werkgeve...

s

Definitieve premies sociale verzekeringen 2023 bekend

Salarisadministratie | 02-12-2022 | Sociale verzekeringen

Minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de definitieve premies voor de volksverzekeringen en de werknemersverzekering...

s

Rekenregels per 1 januari 2023 bekendgemaakt

Salarisadministratie | 01-12-2022 | Sociale verzekeringen

De nieuwe rekenregels per 1 januari 2023 zijn bekendgemaakt door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Vanwege de forse stijg...

a

Nieuw stelsel op komst voor ziekte en arbeidsongeschiktheid

Arbo | 01-12-2022 | Sociale verzekeringen

Een door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingestelde commissie gaat zich buigen over een nieuw stelsel voor ziekte en arbeid...