Nieuws

hr

Steeds meer afspraken over stoppen met werk via RVU

HR | 24-05-2022 | Regeling voor vervroegde uittreding (RVU)

Voor ongeveer 2,5 miljoen werknemers is inmiddels een cao-afspraak gemaakt over een regeling voor vervroegd uittreden (RVU). Het aantal werk...

s

Voorjaarsnota 2022: minimumloon al per 2023 omhoog

Salarisadministratie | 23-05-2022 | Minimumloon

In de Voorjaarsnota 2022 staat dat het kabinet het minimumloon vanaf 2023 in drie jaarlijkse stappen wil verhogen met 7,5% in totaal. Eerder...

s

AOW-gerechtigde werknemer in de aangifte loonheffingen

Salarisadministratie | 16-03-2022 | AOW

Sommige werknemers blijven doorwerken na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. Het is belangrijk dat de werkgever weet hoe hij dit m...

hr

Vóór 2023 geen wijziging van loon bij ziekte van AOW’er

HR | 22-02-2022 | AOW

De duur van de loondoorbetalingsplicht en het opzegverbod bij ziekte van een AOW-gerechtigde werknemer gaat niet vóór 1 juli 2023 van 13 naa...

f

Bedragen pensioengevend loon en AOW-franchise 2022

Fiscaal | 28-12-2021 | Pensioen via de werkgever

De Belastingdienst heeft voor 2022 de bedragen van het maximaal pensioengevend loon en de AOW-franchise bekendgemaakt. Het maximaal pensioen...

hr

Wijzigingen in regels voor personeel per 1 januari 2022

HR | 21-12-2021 | Thuiswerken

Per 1 januari 2022 wordt de wet- en regelgeving voor personeel en arbeid op een aantal punten aangepast. Werkgevers doen er goed aan daar ke...

hr

AOW-leeftijd naar 66 jaar en zeven maanden in 2022

HR | 09-11-2021 | AOW

De leeftijd waarop werknemers voor het eerst een AOW-uitkering ontvangen, gaat in 2022 naar 66 jaar en zeven maanden. Daarnaast heeft demiss...

hr

Voorstel voor wijzigen regeling pensioenbedrag ineens

HR | 21-10-2021 | Pensioen via de werkgever

Demissionair staatssecretaris Wiersma van SZW heeft in een brief aan de Tweede Kamer een wijziging van de regeling voor een ‘pensioenbedrag...

s

Sociale premies 2022 wijzigen weinig

Salarisadministratie | 21-09-2021 | Sociale verzekeringen

De volksverzekeringen en de werknemersverzekeringen voor 2022 zijn op Prinsjesdag bekendgemaakt. Het blijkt dat de rekenpremie voor de Werkh...

f

Eerste schijf inkomstenbelasting iets lager in 2022

Fiscaal | 21-09-2021 | Inkomstenbelasting (IB)

Belastingbetalers moeten in 2022 over hun inkomen tot € 69.398 naar verwachting 37,07% belasting afdragen. Over het inkomen daarboven is 49,...