Nieuws

s

De AOW-gerechtigde werknemer in de loonheffingen

Salarisadministratie | 13-06-2024 | Aangifte loonheffingen

Als een werknemer de AOW-leeftijd bereikt, verandert er het een en ander voor de aangifte loonheffingen. Zo blijft de werknemer wel verzeker...

hr

10 voordelen van werken met AOW-gerechtigde werknemers

HR | 11-06-2024 | AOW

Als een werknemer de AOW-leeftijd bereikt, kan zijn werkgever of hijzelf voorstellen om samen door te gaan. Voor zo’n AOW-gerechtigde werkne...

hr

AOW’er mogelijk wapen tegen personeelstekort

HR | 22-02-2024 | AOW

Het aantal mensen dat doorwerkt na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd is de afgelopen tien jaar verdubbeld tot 236.000. Dat meldt...

hr

MDIEU-subsidie voor RVU in april en september 2024

HR | 30-01-2024 | Regeling voor vervroegde uittreding (RVU)

In april en september kunnen werkgevers subsidie aanvragen via de Maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden (MDIEU). De su...

f

Cijfers pensioengevend loon en AOW-franchise 2024

Fiscaal | 14-12-2023 | Pensioen via de werkgever

De bedragen van het maximaal pensioengevend loon en de AOW-franchise voor 2024 zijn onlangs bekendgemaakt door het ministerie van Sociale Za...

hr

Wijzigingen in arbeidswetgeving per 1 januari 2024

HR | 28-11-2023 | Minimumloon

Per 1 januari 2024 zijn er weer allerlei wijzigingen in de wet- en regelgeving op het gebied van personeel en salaris. De wijzigingen gaan o...

hr

AOW-leeftijd gaat per 2024 omhoog, maar per 2029 niet

HR | 14-11-2023 | AOW

De leeftijd waarop werknemers voor het eerst een AOW-uitkering ontvangen, stijgt per 1 januari 2024 van 66 jaar en tien maanden naar 67 jaar...

hr

Wéér uitstel voor pensioenbedrag ineens, nu naar 2025

HR | 10-11-2023 | Pensioen via de werkgever

De mogelijkheid voor werknemers om maximaal 10% van hun pensioen in één keer op te nemen (‘pensioenbedrag ineens’), is voor de derde keer di...

f

Tarieven voor de IB 2024: lage tarief wat hoger

Fiscaal | 19-09-2023 | Inkomstenbelasting (IB)

Belastingbetalers moeten in 2024 36,97% inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen gaan afdragen tot een bedrag van € 75.624, iets meer du...

s

Wat zijn de sociale premies in 2024?

Salarisadministratie | 19-09-2023 | Sociale verzekeringen

De hoogte van de premies volksverzekeringen en premies werknemersverzekeringen voor 2024 zijn op Prinsjesdag bekendgemaakt. Het blijkt dat d...