Nieuws

s

Nieuwsbrief Loonheffingen 2018 staat nu al online

Salarisadministratie | 18-07-2017 | Handboek Loonheffingen

De Belastingdienst is er vlot bij; op 18 juli 2017 kwam de eerste uitgave van Nieuwsbrief Loonheffingen 2018 online! Daarin staan alle veran...

a

Nieuwe STECR Werkwijzer duurzame inzetbaarheid

Arbo | 30-06-2017 | Duurzame inzetbaarheid

Werknemers moeten er ook zelf voor zorgen dat zij langer inzetbaar blijven. Om werkgevers te helpen werknemers hierop aan te spreken, is er...

f

Vervolgacties na Prinsjesdag

Fiscaal | 24-05-2017 | Prinsjesdag

Onlangs is het Rijksjaarverslag 2016 gepubliceerd. In dit rapport legt de Rijksoverheid verantwoording af over het jaar 2016. In deze rappor...

s

SER: individuele pensioenpot en minder zekerheid

Salarisadministratie | 11-05-2017 | Pensioen via de werkgever

Als het aan de Sociaal-Economische Raad (SER) ligt, krijgen werknemers individuele pensioenspaarpotten. De hoogte van de uitkering moet pas...

a

Vergrijzing vraagt om verbetering gezond werk

Arbo | 31-03-2017 | Duurzame inzetbaarheid

In 2040 bestaat meer dan een kwart van de Europese beroepsbevolking uit 65-plussers. Daarom trekt het European Agency for Safety and Health...

hr

Tweede Kamer verwerpt wet flexibele AOW

HR | 23-02-2017 | AOW

Het wetsvoorstel dat ervoor moest zorgen dat werknemers hun AOW-uitkering een paar jaar eerder of later dan de AOW-gerechtigde leeftijd kunn...

hr

AOW’er toch recht op transitievergoeding?

HR | 07-02-2017 | Transitievergoeding

Dat een AOW-gerechtigde werknemer geen recht heeft op een transitievergoeding bij ontslag, zou kunnen duiden op leeftijdsdiscriminatie. Het...

hr

Initiatiefwet Flexibele ingang AOW afgezwakt

HR | 31-01-2017 | AOW

De initiatiefwet Flexibilisering ingangsdatum AOW die al bijna een jaar bij de Tweede Kamer ligt, is door de initiatiefnemer afgezwakt. Hij...

a

Inschrijven voor Kroon op het Werkprijs 2017

Arbo | 17-01-2017 | Duurzame inzetbaarheid

Organisaties die bezig zijn met projecten voor duurzame inzetbaarheid en goede praktijkvoorbeelden hebben van hun resultaten, kunnen meeding...

a

Doorwerken na 65 jaar kan niet altijd

Arbo | 06-01-2017 | Duurzame inzetbaarheid

Door de verhoging van de pensioenleeftijd moeten Nederlandse werknemers langer doorwerken. Dat is echter niet voor elke werknemer haalbaar....