Nieuws

hr

Drie coronagerelateerde rechtszaken in het kort

HR | 23-06-2022 | Corona-advies

Vaccinatiedwang, mondkapjesplicht, coronabesmetting... Ook gedurende de coronaluwe maanden heeft de rechtspraak niet stilgezeten. Afgelopen...

hr

Eerste Kamer akkoord met nieuwe regels arbeidsvoorwaarden

HR | 17-06-2022 | Arbeidsvoorwaarden

Werkgevers krijgen per 1 augustus 2022 definitief te maken met nieuwe regels voor onder meer het studiekostenbeding en nevenarbeidbeding. In...

s

Wanneer lage WW-premie herzien bij overwerk?

Salarisadministratie | 15-06-2022 | Sociale verzekeringen

Als een werkgever in een kalenderjaar meer dan 30% extra uren verloont dan in de arbeidsovereenkomst is vastgelegd, geldt sinds 1 januari 20...

hr

Ook compensatie bij twee jaar ziekte vóór 1 juli 2015

HR | 14-06-2022 | Transitievergoeding

Een werkgever kan ook een compensatie van de transitievergoeding krijgen bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid als de werkneme...

hr

Werkgevers moeten straks ontslagprocedure verduidelijken

HR | 10-06-2022 | Arbeidsvoorwaarden

Vanaf 1 augustus 2022 moeten werkgevers werknemers bij indiensttreding informatie verstrekken over de ontslagprocedure. Hierbij volstaan wer...

hr

Lager salaris onredelijk door ontbreken afbouwregeling

HR | 09-06-2022 | Ontslag

Als een werkgever een werknemer in een functie met een lager salaris wil herplaatsen, moet hij met een goede afbouwregeling komen. Ontbreekt...

s

Voorlopig akkoord over minimumloon in Europese Unie

Salarisadministratie | 08-06-2022 | Minimumloon

Het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie bereikten een voorlopig akkoord over het minimumloon binnen de Europese Unie (EU). De...

hr

Wijzigingen in regels voor personeel per 1 juli 2022

HR | 07-06-2022 | Minimumloon

Werkgevers krijgen per 1 juli 2022 weer met een aantal veranderingen van de wet- en regelgeving te maken. Grotere wetswijzigingen met gevolg...

hr

Kledingeis leidt tot eerste ontslag op ‘f-grond’

HR | 03-06-2022 | Discriminatie

De kantonrechter in Utrecht heeft onlangs een arbeidsovereenkomst ontbonden vanwege een ernstig gewetensbezwaar van een werkneemster. Volgen...

s

Per 2023 stopt lage WW-premie BBL’er met uitzendbeding

Salarisadministratie | 01-06-2022 | Sociale verzekeringen

Werkgevers mogen in 2022 nog de lage WW-premie toepassen voor BBL-leerlingen met een uitzendbeding. Vanaf 1 januari 2023 moeten werkgevers d...