Nieuws

hr

Online platform Temper is geen uitzendbureau

HR | 18-07-2024 | Uitzendkrachten & gedetacheerden

Voor het bestaan van een uitzendovereenkomst is vereist dat er sprake is van formeel werkgeversgezag. Bij online platform Temper is hiervan...

hr

Wet flexibel werken ook voor verzoek om vast contract

HR | 31-05-2024 | Arbeidsovereenkomst

Een werknemer kan zijn werkgever op basis van de Wet flexibel werken (WFW) verzoeken om ‘een vorm van arbeid met meer voorspelbare en zekere...

hr

Wetsvoorstel voor bescherming werknemers bij doorstart

HR | 28-05-2024 | Faillissement

Bij een bedrijfsovername (doorstart) vanuit faillissement bevinden werknemers zich in een onzekere positie. Om dit te verbeteren, is op inte...

hr

Recht op WW bij opzegbeding in vaststellingsovereenkomst

HR | 23-05-2024 | Werkloosheidswet (WW)

Als een tijdelijke arbeidsovereenkomst zonder tussentijds opzegbeding voortijds eindigt met wederzijds goedvinden, heeft de werknemer pas na...

hr

Billijke vergoeding niet lager door transitievergoeding

HR | 03-05-2024 | Ontslag op staande voet

Handelt een werkgever bij een ontslag op staande voet ernstig verwijtbaar, dan heeft de werknemer mogelijk recht op een billijke vergoeding....

m

Auto van de zaak inleveren bij ziekte

Management | 01-05-2024 | Auto van de zaak

Voor werkgevers is het vaak de vraag wat er gebeurt met de auto van de zaak op het moment dat een werknemer zich ziek meldt. Mag de werkneme...

hr

Geen automatische verlenging van niet-aangezegd contract

HR | 18-04-2024 | Arbeidsovereenkomst

Als een werkgever een arbeidsovereenkomst niet (tijdig) aanzegt, betekent dat niet dat het dienstverband stilzwijgend wordt verlengd. Ook ni...

hr

Werkgevers ontlopen betaling van transitievergoeding

HR | 04-04-2024 | Transitievergoeding

In principe hoort elke werknemer die onvrijwillig uit dienst treedt een transitievergoeding te ontvangen, maar in de praktijk gebeurt dat va...

m

Werknemer met spijt van ontslag nemen, wat nu?

Management | 21-03-2024 | Ontslag

Soms heeft een werknemer spijt van het opzeggen van zijn arbeidsovereenkomst. Kan de opzegging dan nog teruggedraaid worden? In principe nie...

hr

Toch EU-akkoord over nieuwe regels voor platformwerk

HR | 12-03-2024 | Werken met zzp'ers

De EU-lidstaten hebben toch een akkoord bereikt over een richtlijn die de arbeidsrechten van platformwerkers beter moet beschermen. De EU-ri...