Nieuws

s

Dure nachtdienst bij ingaan zomertijd is te vermijden

Salarisadministratie | 28-03-2019 | Arbeidstijden

Zijn er in een organisatie werknemers ’s nachts aan het werk, dan kan de nacht waarin de zomertijd ingaat een dure aangelegenheid worden. Ge...

a

Inspectie SZW controleert werkdruk financiële sector

Arbo | 19-03-2019 | Inspectie SZW

Inspectie SZW heeft aangekondigd dat zij tot het eind van dit jaar een groot aantal accountantsbureaus gaat controleren op werkstress en wer...

hr

Binnenkort weer subsidie voor duurzame inzetbaarheid

HR | 07-03-2019 | Duurzame inzetbaarheid

Werkgevers kunnen van 8 april tot en met 12 april 2019 subsidie aanvragen voor projecten die de duurzame inzetbaarheid van werknemers moeten...

a

Wettelijk recht om onbereikbaar te zijn buiten werktijd

Arbo | 19-02-2019 | Arbeidstijden

Even een WhatsApp-bericht of e-mail buiten werktijd naar collega’s of de leidinggevende sturen is tegenwoordig heel normaal. Toch heeft dit...

hr

Wet arbeidsmarkt in balans: uitzondering voor seizoenswerk

HR | 06-02-2019 | Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

Bij de stemming over het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in balans (WAB) zijn een aantal amendementen en moties aangenomen. Zo komt er onder meer...

a

EU-landen zijn het eens over Europees Arbeidsagentschap

Arbo | 11-12-2018 | Inspectie SZW

De EU-ministers van Sociale Zaken zijn het eens over de instelling van een Europees Arbeidsagentschap (ELA). Deze naam is verkozen boven de...

a

Inspectie SZW handhaaft niet alleen de Arbowet

Arbo | 30-11-2018 | Inspectie SZW

Inspectie SZW controleert of werkgevers hun wettelijke verplichtingen nakomen om te zorgen voor eerlijke, gezonde en veilige arbeidsomstandi...

a

Tweede tijdvak voor aanvragen ESF-subsidie in november 2018

Arbo | 12-10-2018 | Duurzame inzetbaarheid

Organisaties met ideeën om de duurzame inzetbaarheid van werknemers te verbeteren, kunnen vanaf 12 november 2018 weer ESF-subsidie aanvragen...

a

Werk maken van fatsoenlijk werk op World Day for Decent Work

Arbo | 02-10-2018 | Arbeidsomstandigheden

Gezond werk en veilige werkomstandigheden voor een fatsoenlijk loon. Dat is de boodschap van World Day for Decent Work op 7 oktober 2018. Or...

a

Nieuw kennisdocument over duurzame inzetbaarheid

Arbo | 17-09-2018 | Duurzame inzetbaarheid

Binnenkort kunnen werkgevers weer subsidie aanvragen voor projecten om de duurzame inzetbaarheid van werknemers te vergroten. TNO laat in ee...