Nieuws

a

Mannen met zwaar werk overlijden mogelijk eerder

Arbo | 22-05-2018 | Fysieke arbeidsbelasting

Mannen die fysiek zware arbeid verrichten, hebben een grotere kans om eerder te overlijden dan collega’s die minder zwaar werk doen. Dat bli...

a

Aantal arbeidsongevallen in 2017 voor vijfde jaar op rij gestegen

Arbo | 17-05-2018 | Inspectie SZW

In 2017 steeg het aantal arbeidsongevallen met 7% ten opzichte van het jaar ervoor. Al vijf jaar is er een stijgende lijn in het aantal meld...

hr

Oproepkracht recht op loon bij afzegging binnen 4 dagen

HR | 17-04-2018 | Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

Het voorstel voor de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) wijzigt de regels voor oproepkrachten met een nulurencontract en een min-maxcontract....

a

Tips vergroten inzetbaarheid chronisch zieke werknemer

Arbo | 03-04-2018 | PSA

Een op de drie mensen heeft een chronische aandoening en werkt gewoon. Deze werknemers komen na verzuim terug op het werk, maar zijn door hu...

hr

Werknemer is verplicht om tweede baan te melden

HR | 30-03-2018 | Arbeidstijden

Het combineren van banen brengt (praktische) belemmeringen met zich mee, zo stelde de Sociaal-Economische Raad (SER) onlangs. De combinatieb...

a

Video met tips voor veilig en gezond nachtwerk

Arbo | 20-03-2018 | PSA

Werken in de nacht brengt gezondheidsrisico’s met zich mee. Het advies van de Gezondheidsraad is dan ook om nachtwerk te vermijden of te bep...

a

Plannen voor één Europese arbeidsinspectie voor EU

Arbo | 16-03-2018 | Inspectie SZW

De Europese Commissie wil één arbeidsinspectie voor de hele EU oprichten. Deze Europese Arbeidsautoriteit moet de rechten van EU-burgers die...

a

Chronisch zieken langer aan het werk door aanpassingen arbeid

Arbo | 15-03-2018 | Re-integratie

Mensen met een chronische ziekte ervaren hun leven als zinvoller als zij een baan hebben. Werkgevers kunnen bijdragen door passend werk aan...

a

Herziene richtlijn voor zwangerschap en werk

Arbo | 27-02-2018 | Zwangerschap

De Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde heeft de richtlijn voor zwangerschap en werk herzien. De vernieuwde richtlijn...

a

Inspectie SZW controleert op onderbetaling en uitbuiting

Arbo | 20-02-2018 | Inspectie SZW

Het is Dag van de Sociale Rechtvaardigheid van de VN. Dat betekent wereldwijd aandacht voor het recht van werknemers op eerlijk loon en eerl...