Nieuws

a

Opdrachtgevers aansprakelijk voor gezond en veilig werk

Arbo | 12-06-2018 | Arbeidsongeval

Niet alleen werkgevers en werknemers maar ook opdrachtgevers moeten zorgen voor gezonde en veilige arbeidsomstandigheden. Omdat niet altijd...

a

Is uw organisatie klaar voor het warme weer?

Arbo | 29-05-2018 | Arbeidsomstandigheden

De zomer is formeel nog niet eens begonnen en de temperaturen lopen nu al op tot boven de 30 graden. Dat betekent dat uw organisatie in acti...

hr

Ook in najaar 2018 subsidie voor duurzame inzetbaarheid

HR | 24-05-2018 | Duurzame inzetbaarheid

De ESF-subsidie voor projecten op het gebied van duurzame inzetbaarheid van werknemers, is ook in het najaar van 2018 en het voorjaar van 20...

a

Mannen met zwaar werk overlijden mogelijk eerder

Arbo | 22-05-2018 | Fysieke arbeidsbelasting

Mannen die fysiek zware arbeid verrichten, hebben een grotere kans om eerder te overlijden dan collega’s die minder zwaar werk doen. Dat bli...

a

Aantal arbeidsongevallen in 2017 voor vijfde jaar op rij gestegen

Arbo | 17-05-2018 | Inspectie SZW

In 2017 steeg het aantal arbeidsongevallen met 7% ten opzichte van het jaar ervoor. Al vijf jaar is er een stijgende lijn in het aantal meld...

hr

Oproepkracht recht op loon bij afzegging binnen 4 dagen

HR | 17-04-2018 | Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

Het voorstel voor de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) wijzigt de regels voor oproepkrachten met een nulurencontract en een min-maxcontract....

a

Tips vergroten inzetbaarheid chronisch zieke werknemer

Arbo | 03-04-2018 | PSA

Een op de drie mensen heeft een chronische aandoening en werkt gewoon. Deze werknemers komen na verzuim terug op het werk, maar zijn door hu...

hr

Werknemer is verplicht om tweede baan te melden

HR | 30-03-2018 | Arbeidstijden

Het combineren van banen brengt (praktische) belemmeringen met zich mee, zo stelde de Sociaal-Economische Raad (SER) onlangs. De combinatieb...

a

Video met tips voor veilig en gezond nachtwerk

Arbo | 20-03-2018 | PSA

Werken in de nacht brengt gezondheidsrisico’s met zich mee. Het advies van de Gezondheidsraad is dan ook om nachtwerk te vermijden of te bep...

a

Plannen voor één Europese arbeidsinspectie voor EU

Arbo | 16-03-2018 | Inspectie SZW

De Europese Commissie wil één arbeidsinspectie voor de hele EU oprichten. Deze Europese Arbeidsautoriteit moet de rechten van EU-burgers die...