Nieuws

a

Chronisch zieken langer aan het werk door aanpassingen arbeid

Arbo | 15-03-2018 | Re-integratie

Mensen met een chronische ziekte ervaren hun leven als zinvoller als zij een baan hebben. Werkgevers kunnen bijdragen door passend werk aan...

a

Herziene richtlijn voor zwangerschap en werk

Arbo | 27-02-2018 | Zwangerschap

De Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde heeft de richtlijn voor zwangerschap en werk herzien. De vernieuwde richtlijn...

a

Inspectie SZW controleert op onderbetaling en uitbuiting

Arbo | 20-02-2018 | Inspectie SZW

Het is Dag van de Sociale Rechtvaardigheid van de VN. Dat betekent wereldwijd aandacht voor het recht van werknemers op eerlijk loon en eerl...

a

Risico’s arbeid door jongeren verplicht in RI&E opnemen

Arbo | 02-02-2018 | Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Organisaties die jongeren tot 18 jaar voor zich laten werken, moeten hiervoor een speciaal onderdeel in de risico-inventarisatie en -evaluat...

hr

Kleine lettertjes: bewaartermijn arbeidstijdenregistratie

HR | 01-02-2018 | Arbeidstijden

In de Arbeidstijdenwet (ATW) is bepaald dat een werkgever een ‘deugdelijke registratie’ moet voeren voor de arbeids- en rusttijden van zijn...

a

Weinig steun werkgever en collega’s voor ex-kankerpatiënten

Arbo | 19-01-2018 | Re-integratie

Werknemers die kankerpatiënt zijn geweest, ondervinden weinig begrip op de werkvloer. Daardoor verloopt de re-integratie moeizaam en verliez...

a

Geen aanpassing van regels voor nachtwerk

Arbo | 02-01-2018 | Arbeidstijden

Recent bracht de Gezondheidsraad een vernieuwd advies uit aan het ministerie van SZW over nachtwerk. De raad adviseert nachtwerk zo veel mog...

a

Chronisch zieken met aanpassingen langer inzetbaar

Arbo | 28-11-2017 | Arbeidsbeperking

Uit onderzoek van het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL) blijkt dat werknemers met een chronische ziekte of...

a

SZW vraagt SER gezond en veilig werken te onderzoeken

Arbo | 09-11-2017 | Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de SER gevraagd om onderzoek te doen naar gezond en veilig werken. Dit vanwege de ver...

a

Advies Gezondheidsraad: beperk nachtwerk zo veel mogelijk

Arbo | 27-10-2017 | Beroepsziekte

Werknemers die nachtdiensten draaien lopen meer gezondheidsrisico’s, zowel op de korte als lange termijn. De Gezondheidsraad adviseert daaro...