Nieuws

a

Risico’s arbeid door jongeren verplicht in RI&E opnemen

Arbo | 02-02-2018 | Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Organisaties die jongeren tot 18 jaar voor zich laten werken, moeten hiervoor een speciaal onderdeel in de risico-inventarisatie en -evaluat...

hr

Kleine lettertjes: bewaartermijn arbeidstijdenregistratie

HR | 01-02-2018 | Arbeidstijden

In de Arbeidstijdenwet (ATW) is bepaald dat een werkgever een ‘deugdelijke registratie’ moet voeren voor de arbeids- en rusttijden van zijn...

a

Weinig steun werkgever en collega’s voor ex-kankerpatiënten

Arbo | 19-01-2018 | Re-integratie

Werknemers die kankerpatiënt zijn geweest, ondervinden weinig begrip op de werkvloer. Daardoor verloopt de re-integratie moeizaam en verliez...

a

Geen aanpassing van regels voor nachtwerk

Arbo | 02-01-2018 | Arbeidstijden

Recent bracht de Gezondheidsraad een vernieuwd advies uit aan het ministerie van SZW over nachtwerk. De raad adviseert nachtwerk zo veel mog...

a

Chronisch zieken met aanpassingen langer inzetbaar

Arbo | 28-11-2017 | Arbeidsbeperking

Uit onderzoek van het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL) blijkt dat werknemers met een chronische ziekte of...

a

SZW vraagt SER gezond en veilig werken te onderzoeken

Arbo | 09-11-2017 | Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de SER gevraagd om onderzoek te doen naar gezond en veilig werken. Dit vanwege de ver...

a

Advies Gezondheidsraad: beperk nachtwerk zo veel mogelijk

Arbo | 27-10-2017 | Beroepsziekte

Werknemers die nachtdiensten draaien lopen meer gezondheidsrisico’s, zowel op de korte als lange termijn. De Gezondheidsraad adviseert daaro...

hr

Verruiming van adoptieverlof naar zes weken

HR | 10-10-2017 | Verlofregelingen

Voor werknemers die een adoptie- of pleegkind in huis nemen, wordt het bijbehorende verlof mogelijk verruimd. Het aankomende kabinet wil het...

a

SZW start landelijke campagne tegen zwangerschapsdiscriminatie

Arbo | 21-09-2017 | Discriminatie

Het aantal vrouwen dat ongelijk behandeld wordt vanwege een zwangerschap is nog net zo hoog als vier jaar geleden. Zwangere werkneemsters he...

hr

Checklist voor werken met uitzendbureaus en uitzendkrachten

HR | 14-07-2017 | Uitzendkrachten

Werkgevers die uitzendkrachten inhuren zijn medeverantwoordelijk voor een wettige werkwijze van het uitzendbureau. Om werkgevers hierbij een...