Nieuws

hr

Verruiming van adoptieverlof naar zes weken

HR | 10-10-2017 | Verlofregelingen

Voor werknemers die een adoptie- of pleegkind in huis nemen, wordt het bijbehorende verlof mogelijk verruimd. Het aankomende kabinet wil het...

a

SZW start landelijke campagne tegen zwangerschapsdiscriminatie

Arbo | 21-09-2017 | Discriminatie

Het aantal vrouwen dat ongelijk behandeld wordt vanwege een zwangerschap is nog net zo hoog als vier jaar geleden. Zwangere werkneemsters he...

hr

Checklist voor werken met uitzendbureaus en uitzendkrachten

HR | 14-07-2017 | Uitzendkrachten

Werkgevers die uitzendkrachten inhuren zijn medeverantwoordelijk voor een wettige werkwijze van het uitzendbureau. Om werkgevers hierbij een...

a

Maatregelen van werkgevers tegen hitteproblemen nodig

Arbo | 20-06-2017 | Arbowet

De temperaturen lopen deze week hoog op en dat kan op de werkvloer voor problemen zorgen. Er zijn diverse maatregelen mogelijk om de invloed...

a

Eerlijke beloning en gezond werk voor vakantiewerkers

Arbo | 16-06-2017 | Vakantiewerk

Om te voorkomen dat vakantiewerkers onderbetaald worden of werk moeten doen dat gezondheidsrisico’s met zich meebrengt, is de overheid een v...

a

Onvoldoende aandacht risico’s van UV-straling

Arbo | 26-05-2017 | Beroepsziekte

Werknemers die hun werk in de buitenlucht doen, beschermen zich onvoldoende tegen blootstelling aan UV-straling. Hierdoor lopen zij extra ri...

a

Meer dodelijke arbeidsongevallen in 2016

Arbo | 18-05-2017 | Inspectie SZW

Inspectie SZW heeft het jaarverslag 2016 gepubliceerd. Daaruit blijkt dat er in 2016 meer arbeidsongevallen waren met dodelijke afloop en me...

mt

Succesvol flexibel werken met digitale tools

Management | 24-04-2017 | Arbeidstijden

Werknemers zijn productiever als het makkelijker is om vanaf verschillende werkplekken met collega’s in contact te blijven. Hiervoor moet uw...

hr

Kleine lettertjes WFW: reactietermijn werkgever

HR | 12-04-2017 | Arbeidstijden

Als een werkgever te laat reageert op een verzoek van een werknemer voor nieuwe werktijden, geldt het verzoek als gehonoreerd. Bij onvoorzie...

a

Veel klachten Inspectie SZW over Arbowet

Arbo | 07-04-2017 | Inspectie SZW

Uit een analyse door Inspectie SZW van alle klachten en ongevallen tussen 2012 en 2016 blijkt dat vallen van grote hoogte het grootste arbei...