Nieuws

hr

Vakantiegeld niet betalen vanwege financiële problemen

HR | 01-01-2023 | Reorganisatie

Voor een werkgever die het moeilijk heeft, kan het lastig zijn om geld vrij te maken voor de betaling van het vakantiegeld in mei of juni. H...

hr

Nieuwe cao versterkt positie van uitzendkrachten

HR | 22-12-2022 | Uitzendkrachten & gedetacheerden

De ABU en NBBU hebben onlangs een akkoord bereikt met de vakbonden FNV, CNV en De Unie over een nieuwe cao voor uitzendkrachten. De gemaakte...

hr

Werkgevers moeten voorzichtig zijn met loonsverhogingen

HR | 15-12-2022 | Arbeidsvoorwaarden

Om een nog hogere inflatie te voorkomen en de concurrentiepositie van organisaties niet te verzwakken, is er maatwerk nodig in de onderhande...

or

OR kan financiële steun voor achterban stimuleren

OR | 12-12-2022 | Achterban van de OR

Veel werkgevers bieden hun werknemers een helpende hand nu velen door de hoge inflatie in financiële problemen raken. Onderneemt de werkgeve...

hr

Wat doet het kabinet voor de koopkracht van werknemers?

HR | 20-09-2022 | Werknemer met schulden

Door de hoge energieprijzen en inflatie is de koopkracht in Nederland stevig afgenomen. Om de problemen hiervan zo veel mogelijk te beperken...

hr

De lonen gaan omhoog in 2023, maar hoeveel precies?

HR | 20-09-2022 | Cao

Afgaande op de Macro Economische Verkenning 2023, kunnen werkgevers zich voorbereiden op een verdere stijging van de loonkosten. Er zit echt...

hr

Personeelstekort remt overheid en (dus) bedrijfsleven af

HR | 23-08-2022 | Werving en selectie

De spanning op de arbeidsmarkt is in het tweede kwartaal van 2022 nog verder toegenomen. Ook overheidsinstanties hebben last van de arbeidsm...

hr

Het verschil: meerwerk en overwerk

HR | 02-08-2022 | Arbeidstijden

Bij werknemers die extra uren maken bovenop de uren die ze volgens hun arbeidsovereenkomst werken, is er sprake van overwerk. Of van meerwer...

hr

Vakantie telt mee bij drempel voor overwerktoeslag

HR | 26-07-2022 | Arbeidstijden

Sommige werknemers hebben recht op een overurentoeslag als zij de drempel van de normale maandelijkse arbeidstijd overschrijden. Als binnen...

a

Het verschil: PAGO en PMO

Arbo | 23-06-2022 | Preventie

Werkgevers verwarren het in de Arbowet verplichte periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) nogal eens met het preventief medisch...