Nieuws

hr

Wetsvoorstel voor bescherming werknemers bij doorstart

HR | 28-05-2024 | Faillissement

Bij een bedrijfsovername (doorstart) vanuit faillissement bevinden werknemers zich in een onzekere positie. Om dit te verbeteren, is op inte...

hr

Hervorming concurrentiebeding ter internetconsultatie

HR | 05-03-2024 | Concurrentiebeding

Op internetconsultatie.nl is het conceptwetsvoorstel gepubliceerd dat het concurrentiebeding moet hervormen. Een werkgever mag straks maxima...

hr

Wanneer is sprake van onrechtmatige concurrentie?

HR | 08-11-2023 | Concurrentiebeding

Een werknemer zonder concurrentiebeding kan na afloop van zijn arbeidsovereenkomst de werkgever beconcurreren. Als hij hierbij gebruikmaakt...

hr

Geen ruimte voor onduidelijkheid in (relatie)beding

HR | 02-11-2023 | Concurrentiebeding

Een werkgever kan allerlei bedingen opnemen in de arbeidsovereenkomst, zoals het concurrentie-, relatie-, geheimhoudings- en anti-ronselbedi...

hr

Reden voor ontslag op staande voet moet duidelijk zijn

HR | 20-07-2023 | Ontslag op staande voet

Voor een ontslag op staande voet moet een werkgever een dringende reden hebben en het ontslag onderbouwd en onverwijld (zo snel mogelijk) me...

hr

Kabinet gaat concurrentiebeding hervormen

HR | 06-06-2023 | Concurrentiebeding

Het kabinet bereidt een wetsvoorstel voor dat het concurrentiebeding hervormt. Het wetsvoorstel moet voorkomen dat werkgevers een concurrent...

hr

Vier opties voor hervorming regels concurrentiebeding

HR | 10-03-2022 | Concurrentiebeding

Vorig jaar bleek dat het concurrentiebeding door veel werkgevers om een onjuiste reden gebruikt wordt. Om oneigenlijk gebruik tegen te gaan,...

hr

Concurrentiebeding om uitstroom personeel te voorkomen

HR | 29-06-2021 | Concurrentiebeding

Eén op de drie werkgevers gebruikt een concurrentiebeding om uitstroom van schaars personeel te voorkomen, terwijl dit beding daar eigenlijk...

hr

Verplichte vergoeding bij afspreken concurrentiebeding?

HR | 19-12-2019 | Concurrentiebeding

Minister Koolmees van SZW gaat onderzoek doen naar ‘oneigenlijk gebruik’ van het concurrentiebeding. Ook wil de minister uitzoeken of er een...

hr

Concurrentiebeding als middel voor personeelsbehoud

HR | 05-09-2019 | Concurrentiebeding

Omdat veel organisaties last hebben van de krapte op de arbeidsmarkt, zetten zij steeds vaker het concurrentiebeding in als middel om person...