Nieuws

hr

Werknemers mogen blijven na doorstart bij faillissement

HR | 05-06-2019 | Faillissement

Als een organisatie na een faillissement wordt overgenomen, dreigen veel werknemers hun baan te verliezen. Onlangs werd een wetsvoorstel waa...

hr

Concurrentiebeding heeft gerichte motivering nodig

HR | 17-05-2019 | Concurrentiebeding

Een concurrentiebeding in een tijdelijk contract is alleen toegestaan als de werkgever motiveert dat hij hiervoor een zwaarwegend belang hee...

hr

Opnieuw afspraken maken over relatiebeding bij ontslag

HR | 22-02-2019 | Ontslag met wederzijds goedvinden

Bij een ontslag met wederzijds goedvinden moet duidelijk zijn vastgelegd welke bedingen uit de arbeidsovereenkomst blijven gelden ná het die...

hr

Koolmees zet langere proeftijd uit WAB door ondanks kritiek

HR | 10-01-2019 | Proeftijd

In het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in balans (WAB) staat dat per 2020 de proeftijd in een vast contract maximaal vijf maanden mag duren. Dit p...

hr

Concurrentiebeding geldt niet altijd voor thuiswerkers

HR | 18-12-2018 | Concurrentiebeding

Werkgevers doen er verstandig aan het geografisch bereik van het concurrentiebeding zorgvuldig te formuleren. Ze lopen anders het risico dat...

hr

Langere proeftijd in vast contract zwaar onder vuur

HR | 06-12-2018 | Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

Het plan om een proeftijd van vijf maanden mogelijk te maken in vaste contracten, heeft veel kritiek gekregen. De vraag is of deze maatregel...

hr

Bedrijfsrecherche inschakelen na wangedrag van werknemer

HR | 23-03-2018 | Privacy op het werk

Verdenkt een werkgever een werknemer van wangedrag, dan kan hij een bedrijfsrecherche inzetten om te controleren of zijn verdenking terecht...

hr

Dwangsom voor negatieve uitlatingen na ontslag

HR | 09-11-2017 | Ontslag met wederzijds goedvinden

Een werkgever die vindt dat een ex-werknemer zich niet aan een vaststellingsovereenkomst houdt, moet goed bedenken wat hij hiertegen gaat do...

hr

Gevangenisstraf voor valselijk opmaken arbeidsovereenkomst

HR | 06-10-2017 | Arbeidsovereenkomst

Vervalst een werkgever een arbeidsovereenkomst, dan kan dit onder omstandigheden leiden tot een gevangenisstraf. In een recente zaak oordeel...

hr

37 arbeidsovereenkomsten en bedingen

HR | 06-09-2017 | Arbeidsovereenkomst

Iedere werknemer heeft een eigen arbeidsovereenkomst die op zijn dienstverband is afgestemd. De arbeidsovereenkomst bestaat in allerlei vorm...