Nieuws

hr

Helft ontslagaanvragen sinds WWZ afgewezen

HR | 08-12-2015 | Ontslag

Sinds 1 juli 2015 strandt ongeveer de helft van de ontslagverzoeken aan de rechter. Vóór die datum was dit slechts 10 tot 20%. Het hoge aant...

hr

Ontslag om disfunctioneren goed voorbereiden

HR | 13-08-2015 | Personeelsdossier

Sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid (WWZ) is het niet eenvoudiger geworden om een werknemer te ontslaan op grond van disfunction...

hr

Ontslag vanwege disfunctioneren onder WWZ

HR | 06-08-2015 | Wet werk en zekerheid (WWZ)

Als u van plan bent een werknemer te ontslaan vanwege disfunctioneren, is het belangrijk dat u kunt bewijzen dat u uw best heeft gedaan voor...

hr

Kan junior medewerker ook disfunctioneren?

HR | 06-07-2015 | Functioneren en beoordelen

Bij disfunctioneren moet u werknemers de kans en een redelijke termijn geven om hun functioneren te verbeteren. Dat geldt zeker voor junior...

hr

Zorg voor registratie van scholingsafspraken

HR | 17-06-2015 | Wet werk en zekerheid (WWZ)

Vanaf 1 juli 2015 moet uw organisatie werknemers in staat stellen om scholing te volgen die zij nodig hebben voor hun functie-uitvoering. Do...

hr

Nieuwe ontslagformulieren UWV beschikbaar

HR | 11-06-2015 | Wet werk en zekerheid (WWZ)

UWV heeft op haar website nieuwe aanvraagformulieren voor een ontslagvergunning geplaatst. Deze kunt u vanaf 1 juli 2015 gebruiken voor onts...

hr

Leg scholingsafspraken schriftelijk vast

HR | 06-05-2015 | Wet werk en zekerheid (WWZ)

Per 1 juli 2015 heeft uw organisatie een wettelijke scholingsplicht. Dit houdt in dat u werknemers in staat moet stellen om scholing te volg...

hr

Wat doet u straks bij meerdere ontslagredenen?

HR | 13-04-2015 | Wet werk en zekerheid (WWZ)

Wilt u onder het nieuwe ontslagrecht een werknemer ontslaan vanwege meerdere redenen, dan moet u kiezen voor de zwaarstwegende grondslag. In...

hr

Geen verbetertraject? Dan ook geen ontslag!

HR | 12-03-2015 | Disfunctioneren

Als u een werknemer wilt laten ontslaan omdat hij disfunctioneert, moet u het disfunctioneren aannemelijk maken. Verwijt u een werknemer bij...

hr

Blijft opzegverbod bij ziekte straks bestaan?

HR | 09-02-2015 | Wet werk en zekerheid (WWZ)

Per 1 juli 2015 is het door de invoering van de Wet werk en zekerheid (WWZ) niet meer mogelijk om de arbeidsovereenkomst van een zieke werkn...