Nieuws

hr

Al in 2024 certificeringsplicht uitzendbureaus?

HR | 25-11-2022 | Uitzendkrachten & gedetacheerden

Het verplichte certificeringsstelsel voor uitzendbureaus zal waarschijnlijk al begin 2024 in werking treden, of zoveel eerder als de parleme...

a

Veilige cultuur voorwaarde voor melden ongewenst gedrag

Arbo | 22-11-2022 | PSA

Werkgevers hebben niet alleen zorgplicht voor slachtoffers van ongewenst gedrag, maar ook voor daders. Ze moeten een veilige werkvloer creër...

or

Uitzendkrachten hebben stem in organisatie

OR | 21-11-2022 | OR-verkiezingen

Veel organisaties hebben werknemers in dienst op basis van uitzendovereenkomsten. Toch mogen uitzendkrachten niet direct stemmen of zichzelf...

a

Uitzendkracht verdient dezelfde arbozorg als werknemer

Arbo | 17-11-2022 | Uitzendkrachten & gedetacheerden

Eerder dit jaar berichtte de Arbeidsinspectie dat uitzendkrachten bovengemiddeld vaak betrokken zijn bij arbeidsongevallen. Voor de Arbowet...

s

Naheffingen bij schijnzelfstandigheid

Salarisadministratie | 14-11-2022 | Werken met zzp'ers

De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen beantwoord over naheffingen bij schijnzelfstandigheid. Hij beschrijft onder meer de moge...

hr

Informatie op loonstrook over pensioen wordt verplicht

HR | 25-10-2022 | Pensioen via de werkgever

Aan het voorstel voor de Wet toekomst pensioenen (WTP) zijn maatregelen toegevoegd om meer werkenden pensioen te laten opbouwen. Zo wordt ee...

a

Werkgever heeft ook arbozorg voor tijdelijke krachten

Arbo | 22-09-2022 | Arbeidsomstandigheden

De werkgever is wettelijk verplicht de ‘eigen’ werknemers te beschermen tegen gezondheidsschade door het werk. Ook werkenden die niet in loo...

s

Belastingdienst verwijdert verlopen modelovereenkomsten

Salarisadministratie | 15-09-2022 | Werken met zzp'ers

Werkgevers/opdrachtgevers en zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) kunnen gebruikmaken van modelovereenkomsten van de Belastingdienst, zo...

a

Meeste arbeidsongevallen kunnen voorkomen worden

Arbo | 13-09-2022 | Arbeidsongeval

Uit de Monitor Arbeidsongevallen 2021 van de Nederlandse Arbeidsinspectie blijkt dat vallen en in contact komen met voertuigen en machines d...

hr

Wat was het personele nieuws tijdens de zomervakantie?

HR | 06-09-2022 | Arbeidsrecht

De zomervakantie is in alle regio's ten einde. Het zou kunnen dat u het nieuws in juli en augustus iets minder goed heeft gevolgd. Om u snel...