Nieuws

hr

Wetsvoorstel moet verschil werknemer en zzp'er verkleinen

HR | 13-06-2024 | Werken met zzp'ers

Op internetconsultatie.nl is het conceptvoorstel voor de Wet basisverzekering arbeidsongeschiktheid voor zelfstandigen (BAZ) gepubliceerd. H...

s

Bijverdiengrens afgeschaft voor alle studenten

Salarisadministratie | 23-05-2024 | Flexwerkers

Heeft een werkgever een drukke periode? Dan kan hij studenten in dienst nemen als vakantie- of oproepkrachten. Voorheen mochten studenten me...

hr

Geen toelatingsstelsel uitleners vóór 1 januari 2026

HR | 14-05-2024 | Uitzendkrachten & gedetacheerden

Het voorstel voor de Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten (WTTA) treedt voorlopig nog niet in werking. Demissionair mini...

s

Strenge regels voor kopie ID-bewijs uitzendkracht

Salarisadministratie | 06-05-2024 | Uitzendkrachten & gedetacheerden

Als een werkgever een uitzendkracht inhuurt, mag hij als inlener geen kopie van het identiteitsbewijs maken en in zijn administratie bewaren...

hr

Werkgevers ontlopen betaling van transitievergoeding

HR | 04-04-2024 | Transitievergoeding

In principe hoort elke werknemer die onvrijwillig uit dienst treedt een transitievergoeding te ontvangen, maar in de praktijk gebeurt dat va...

hr

Toch EU-akkoord over nieuwe regels voor platformwerk

HR | 12-03-2024 | Werken met zzp'ers

De EU-lidstaten hebben toch een akkoord bereikt over een richtlijn die de arbeidsrechten van platformwerkers beter moet beschermen. De EU-ri...

a

RIVM onderzoekt indicatoren voor veilig werk

Arbo | 07-03-2024 | Arbeidsongeval

Om het aantal arbeidsongevallen te verminderen, heeft het RIVM onderzocht welke factoren van invloed zijn op de veiligheid van werk. Uit het...

f

Handhavingsplan arbeidsrelaties weer stap verder

Fiscaal | 04-03-2024 | Werken met zzp'ers

Door de Belastingdienst is het handhavingsplan arbeidsrelaties 2024 gepubliceerd. In dit plan is opgenomen hoe de Belastingdienst in aanloop...

hr

Mogelijk uitstel voor wet tegen schijnzelfstandigheid

HR | 29-02-2024 | Werken met zzp'ers

De internetconsultatie van het voorstel voor de ‘Wet verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden’ heeft ruim 1.100 reacti...

hr

Ex-werknemer via ‘startperiode’ aan de slag als zzp’er

HR | 01-02-2024 | Werkloosheidswet (WW)

De zogenoemde ‘startperiode’ van UWV moet het voor mensen in de Werkloosheidswet (WW) makkelijker maken om als zzp’er aan de slag te gaan. S...