Nieuws

hr

Onder de WAB meer geld kwijt aan transitievergoeding?

HR | 12-04-2018 | Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

Het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in balans (WAB) moet diverse wijzigingen aanbrengen in de regels voor de transitievergoeding. Die wijzigingen...

a

Plannen voor één Europese arbeidsinspectie voor EU

Arbo | 16-03-2018 | Inspectie SZW

De Europese Commissie wil één arbeidsinspectie voor de hele EU oprichten. Deze Europese Arbeidsautoriteit moet de rechten van EU-burgers die...

or

Minister SZW wil flexwerkers goed betrekken bij medezeggenschap

OR | 07-03-2018 | Flexwerkers

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) wil graag dat ook flexwerkers zich goed mengen in medezeggenschap. Hij benadruk...

or

Toenemende aantal flexwerkers aandachtspunt voor OR

OR | 26-02-2018 | Flexwerkers

Het aantal flexwerkers is in 2017 toegenomen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Ten opzichte van 2016 is het aantal flexwe...

or

Het verschil: uitgeleend en ingeleend volgens de WOR

OR | 19-01-2018 | Uitzendkrachten

De beroepsbevolking bestaat uit een steeds groter wordende groep flexwerkers. Of uw organisatie werknemer uitleent of inleent heeft invloed...

a

SZW vraagt SER gezond en veilig werken te onderzoeken

Arbo | 09-11-2017 | Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de SER gevraagd om onderzoek te doen naar gezond en veilig werken. Dit vanwege de ver...

a

Inspectie SZW: toename aantal ernstige arbeidsongevallen

Arbo | 23-06-2017 | Inspectie SZW

Het aantal ernstige arbeidsongevallen – soms met een dodelijke afloop – is weer toegenomen. Sinds 2015 stijgt het aantal ongevallen weer, te...

a

Internationale Dag van veiligheid op het werk

Arbo | 28-04-2017 | Arbeidsongeval

Op 28 april 2017 is het Internationale dag van Veiligheid op het Werk. Die dag herdenken de vakbonden ook dat wereldwijd elke dag 6.300 werk...

hr

Scholingspremie moet laagopgeleiden motiveren

HR | 26-01-2017 | Opleiding en ontwikkeling

Iedere werknemer moet over de financiële middelen beschikken om scholing te kunnen volgen. In een verkenning is onderzocht in hoeverre een s...

hr

Eerder hypotheek voor flexwerker

HR | 09-12-2016 | Flexwerkers

Vanaf 2017 kunnen meer flexwerkers gebruikmaken van een perspectiefverklaring om een hypotheek te bemachtigen. Een groot aantal uitzendburea...