Nieuws

a

Plannen voor één Europese arbeidsinspectie voor EU

Arbo | 16-03-2018 | Inspectie SZW

De Europese Commissie wil één arbeidsinspectie voor de hele EU oprichten. Deze Europese Arbeidsautoriteit moet de rechten van EU-burgers die...

or

SZW wil flexwerkers goed betrekken bij medezeggenschap

OR | 07-03-2018 | Flexwerkers

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) wil graag dat ook flexwerkers zich goed mengen in medezeggenschap. Hij benadruk...

or

Toenemende aantal flexwerkers aandachtspunt voor OR

OR | 26-02-2018 | Flexwerkers

Het aantal flexwerkers is in 2017 toegenomen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Ten opzichte van 2016 is het aantal flexwe...

hr

Werkgever omzeilt ketenbepaling niet met payrollconstructie

HR | 23-02-2018 | Ketenbepaling

Een werkgever kan proberen een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd te ontlopen door over te stappen op een payrollconstructie. Maar nie...

hr

Fikse schadevergoeding na intrekken voorstel vast contract

HR | 23-01-2018 | Arbeidsovereenkomst

Een werkgever die in een vergevorderd stadium van onderhandelingen het aanbod voor een vast contract intrekt, kan verplicht worden een schad...

or

Het verschil: uitgeleend en ingeleend volgens de WOR

OR | 19-01-2018 | Uitzendkrachten

De beroepsbevolking bestaat uit een steeds groter wordende groep flexwerkers. Of uw organisatie werknemer uitleent of inleent heeft invloed...

hr

Voorlopig nog geen nieuwe regels voor payrolling?

HR | 22-12-2017 | Payrolling

Na het zomerreces van 2018 moet er een pakket met wetsvoorstellen voor wijzigingen in de arbeidswetgeving komen. Het initiatiefwetsvoorstel...

a

SZW vraagt SER gezond en veilig werken te onderzoeken

Arbo | 09-11-2017 | Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de SER gevraagd om onderzoek te doen naar gezond en veilig werken. Dit vanwege de ver...

a

Risico discriminatie door zwangerschap bij tijdelijke krachten

Arbo | 31-10-2017 | Discriminatie

Volgens het College voor de Rechten van de Mens lopen vrouwen met een tijdelijk arbeidscontract een groot risico hun baan te verliezen vanwe...

hr

Zekerheid én flexibiliteit door vierjarige tussenbaan

HR | 27-10-2017 | Arbeidsovereenkomst

Werkgevers die op zoek zijn naar meer flexibiliteit én zekerheid, kunnen werknemers een 'tussenbaan' aanbieden. In de nieuwe cao voor superm...