Nieuws

mt

Draagvlak binnen de organisatie nodig voor succesvol coachen

Management | 28-03-2018 | Coaching

Wordt coaching toegepast voor situaties waarin het echt toegevoegde waarde heeft, dan is de belangrijkste stap naar succes al gezet. Een and...

mt

Concrete competenties onmisbaar voor effectief werkgedrag

Management | 21-03-2018 | Competenties

Binnen resultaatgerichte organisaties is het belangrijk dat de prestaties van werknemers goed te beoordelen zijn. Dit kan door competenties...

mt

In vijf stappen naar toekomstbestendige werknemers

Management | 07-03-2018 | Competenties

Functiegericht competenties trainen is een effectieve methode als de leidinggevende de kwaliteiten van werknemers toekomstbestendig wil make...

mt

Coaching is niet geschikt voor elke situatie

Management | 21-02-2018 | Coaching

Een coachingstraject om het functioneren te verbeteren, kan erin resulteren dat werknemers effectiever en efficiënter werken. Wat het exacte...

mt

Bonusbeleid is het meest effectief bij maatwerk

Management | 24-01-2018 | Beloning

Een prestatiebonus kan werknemers motiveren om hun werk beter uit te voeren. Toch werkt het in de praktijk niet zo simpel en kan zo’n bonus...

mt

Motivatie en tijd onmisbaar voor effectieve feedback

Management | 25-10-2017 | Leidinggeven

Feedback krijgen is minder effectief dan gedacht. Dit staat haaks op het idee dat iedereen baat heeft bij feedback op zijn werk of functione...

hr

Let op dossieropbouw bij Het Nieuwe Beoordelen

HR | 24-10-2017 | Disfunctioneren

Met het Nieuwe Beoordelen geeft een leidinggevende de werknemer meer verantwoordelijkheid voor zijn prestaties en ontwikkeling. Een goede za...

hr

Rechter kan eindejaarsbeoordeling van werknemer terugdraaien

HR | 22-09-2017 | Functioneren en beoordelen

Een werkgever heeft in principe de vrijheid om te beslissen op welke manier hij zijn werknemers beoordeelt. Maar als hij zich niet aan de be...

hr

Moet werknemer een demotie accepteren?

HR | 25-04-2017 | Functioneren en beoordelen

Als een werkgever nieuwe eisen stelt aan een functie en een werknemer niet aan deze eisen voldoet, kan hij overgaan tot een demotie. Of de w...

mt

Geen ontslag manager door vaag verbetertraject

Management | 10-04-2017 | Disfunctioneren

Functioneert een werknemer niet goed, ondanks een verbetertraject, dan leidt dat meestal tot ontslag. In een recente rechtszaak was dat echt...